Mplayer FLVTool2 yamdi x264 theora mp3lame vorbis OGG faac ffmpeg yükleyin

 

 

Bu Centos sunucularda video paylaşım desteği sağlamak için bir öğretici olduğunu.

Bu ffmpeg yüklemeniz gerekir, mplayer, mencoder, FLVTool2, yamdi, x264, Theora, mp3lame, vorbis, ogg, faac, faad2, xvid, medya bilgi, Mp4Box, neroaacenc . Bu araçlar sunucuda sağlayacak:

  • video ve ses dönüştürme
  • üzerlerine nesil
  • FLV meta enjeksiyon (FLVTool2, yamdi)
  • İlave codec (x264, Theora, mp3lame, vorbis, ogg, faac, faad2, xvid)

Bu fonksiyonel ve biz bunu yeni bir sunucuyu yapılandırmak her zaman güncellemek.
Kurulum kullanılarak yapılır “Kök” hesabı.

 

Dikkat: Kopyalama ve yapıştırma altında komutları ise, emin olmak “-” dönüştürülür değildir “.”. Bu dönüştürülen alırsanız, düzenleme “.” geri “-“. Bazı seçenekler kullanmak 2 * “-“.

Bazı önkoşullar:

 

rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release.rpm

yum install libogg libogg-devel libvorbis libvorbis-devel
yum install x264 lame vorbis faac faad2 yamdi

Kurulum ffmpeg için hızlı bir yol, mplayer, mencoder:

rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge salimli-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm

veya 64bit sunucu varsa

rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge salimli-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm

yum install gcc gcc-c++ automake autoconf libtool yasm git subversion
yum install libogg zlib-devel libtool


yum install libogg-devel libvorbis libvorbis-devel
yum ffmpeg ffmpeg-devel mplayer mencoder yüklemek -y ffmpeg-libpostproc

 

 

Düzenle /etc / ld.so dosyasına dosya ve aşağıdaki satırları ekleyin:

/usr/local/lib
/usr/lib

GIT
(x264 almak için gerekli)

yum curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel zlib-devel yüklemek

cd / usr / local / src
wget http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-1.8.4.2.tar.gz
tar -zxvf git-1.8.4.2.tar.gz
cd git-1.8.4.2
prefix = / usr / local tüm yapmak
prefix = / usr / local yapmak / install
git –Sürüm
Veya :
yum –disableexcludes = ana yükleme git
Ve git Elyordamsayfalarının:
cd / usr / local / src
wget http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-manpages-1.6.0.4.tar.gz
cd / usr / local / share / man
tar -zxvf /usr/local/src/git-manpages-1.6.0.4.tar.gz

YASM

YASM modüler çeviricidir, Bu x264 paketi gerektirdiği.

 

cd / usr / local / src /
wget http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.2.0.tar.gz
zfvx Yasma-1.2.0.tar.gz alır
cd yasm-1.2.0
./yapılandırmak
yapmak && make install
cd ..

X264

cd / usr / local / src /
git clone git://git.videolan.org/x264.git
cd / usr / local / src / x264
./yapılandırmak – -etkinleştirmek paylaştı – -prefix = / usr
yapmak && make install
ls -s /usr/local/lib/libx264.so /usr/lib/libx264.so
Temel Codec
cd / usr / local / src /
wget http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20071007.tar.bz2
tar xjvf essential-20071007.tar.bz2
mkdir /usr/local/lib/codecs/
mv essential-20071007/ /usr/local/lib/codecs/
chmod -R 755 /usr/local/lib/codecs/

Ya tüm codec'leri:

cd / usr / local / src /

wget http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/all-20110131.tar.bz2
Katran her 20110131.tar.bz2 xjvf

mkdir /usr/local/lib/codecs/

mv all-20110131 /usr/local/lib/codecs/

LAME

cd / usr / local / src /

wget http://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.98.4/lame-3.98.4.tar.gz?r = http% 3A% 2F% 2Fsourceforge.net% 2Fprojects% 2Flame% 2Ffiles% 2F&ts = 1285175656&use_mirror = anahtarı
tar zxvf topal-3.98.4.tar.gz
cd /usr/local/src/lame-3.98.4
./yapılandırmak
yapmak && make install

OGG

cd / usr / local / src /
wget downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.1.3.tar.gz
-zxvf libogg-1.1.3.tar.gz alır
cd /usr/local/src/libogg-1.1.3
./yapılandırmak –etkinleştirmek paylaştı && yapmak && make install
PKG_CONFIG_PATH = / usr / local / lib / pkgconfig
ihracat PKG_CONFIG_PATH

Vorbis

cd / usr / local / src /
wget downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.1.2.tar.gz
libvorbis-1.1.2.tar.gz -zxvf alır
cd /usr/local/src/libvorbis-1.1.2
./yapılandırmak && yapmak && make install

Theora
cd / usr / local / src /
wget http://downloads.xiph.org/releases/theora/libtheora-1.1.1.tar.bz2
jxvf libtheora-1.1.1.tar.bz2 alır
cd /usr/local/src/libtheora-1.1.1
./yapılandırmak –prefix = / usr --enable-shared
yapmak && olmak installls -s /usr/local/lib/libtheora.so /usr/lib/libtheora.so
FAAC
cd / usr / local / src /
wget http://downloads.sourceforge.net/faac/faac-1.28.tar.gz
tar zxvf faac-1.28.tar.gz
cd /usr/local/src/faac-1.28
./yapılandırmak –prefix = / usr
yapmak && make install

FAAD2

cd / usr / local / src /
wget http://downloads.sourceforge.net/faac/faad2-2.6.1.tar.gz
tar zxf faad2-2.6.1.tar.gz
cd faad2
autoreconf -Offshore
./-sakatlar-drm -sakatlar-mpeg4ip yapılandırmak
yapmak && make install

Openjpeg
cd / usr / local / src /
wget http://openjpeg.googlecode.com/files/openjpeg_v1_3.tar.gz
tar zxvf openjpeg_v1_3.tar.gz
cd OpenJPEG_v1_3

make && make install
ldconfig
VPX

cd / usr / local / src /
wget http://webm.googlecode.com/files/libvpx-v1.1.0.tar.bz2
-xjf libvpx-v1.1.0.tar.bz2 alır
cd libvpx-v1.1.0
./yapılandırmak –prefix = / usr –etkinleştirmek paylaştı –devre dışı statik
yapmak && make install
Speex
wget http://downloads.xiph.org/releases/speex/speex-1.2rc1.tar.gz
Speex-1.2rc1.tar.gz -xvzf tar
Speex-1.2rc1 cd
./yapılandırmak –prefix = / usr –etkinleştirmek paylaştı –devre dışı statik
yapmak && make install
Xvid
cd / usr / local / src /
wget http://downloads.xvid.org/downloads/xvidcore-1.3.2.tar.gz
zxfv xvidcore-1.3.2.tar.gz alır
cd / usr / local / src / xvidcore / build /genel
./yapılandırmak --enable-shared
yapmak && make install
ls -s /usr/local/lib/libxvidcore.so.4.3 /usr/lib/libxvidcore.so.4.3

Ffmpeg kurmadan önce, Kur, bazı codec için belirli yerlerde bakmak komut için bağlantı:

ln-s /usr/local/lib/libavformat.so.50 /usr/lib/libavformat.so.50
In-s /usr/local/lib/libavcodec.so.51 /usr/lib/libavcodec.so.51
ln-s /usr/local/lib/libavutil.so.49 /usr/lib/libavutil.so.49
ln-s /usr/local/lib/libmp3lame.so.0 /usr / lib / libmp3lame.so.0
ln-s /usr/local/lib/libavformat.so.51 /usr/lib/libavformat.so.51
ln-s /usr/local/lib/libavdevice.so.52 /usr/lib/libavdevice.so.52

ln-s /usr/lib/libtheora.so.0.3.10 /usr / local / lib / libtheora.so.0.3.10
ln-s /usr/lib/libx264.so.80 /usr/local/lib/libx264.so.80
ln-s /usr/lib/libtheora.so.0.3.10 /usr / local / lib / libtheora.so
ln -s /usr/lib/libx264.so.80 /usr/local/lib/libx264.so

FFMPEG (SVN'den son indirmek)

ihracat TMPDIR = $ HOME / tmp
ihracat LD_LIBRARY_PATH = / usr / local / lib /
cd / usr / local / src /
git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg

cd / usr / local / src / ffmpeg
./yapılandırmak –olanaklı kılmak-gpl –Enable-version3 –etkinleştirmek paylaştı –olanaklı kılmak-nonfree –Enable-postproc –Enable-libfaac –Enable-libmp3lame –Enable-libspeex –Enable-libopencore-amrnb –Enable-libopencore-amrwb –olanaklı kılmak-libtheora –olanaklı kılmak-libvorbis –Enable-libvpx –Enable-libx264 –Enable-libxvid –Enable-x11grab –ekstra-cflags =”-I / usr / local / include” –Ekstra-LDFLAGS =”-L / usr / local / lib”

yapmak && make install
ln -s / usr / local / bin / ffmpeg / usr / bin / ffmpeg

FFMPEG seçenekleri kullanabilirsiniz yapılandırmak 2 x “-“. Eski sürüm git clone git ile indirilebilir://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg

HATA: Xfixes bulunamadı #
düzeltmek: yum libX yüklemek *

 

MPlayer

 

cd / usr / local / src /
svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk mplayer
cd / usr / local / src / mplayer
svn update
cd / usr / local / src / mplayer
./yapılandırmak && yapmak && make install

ln -s / usr / local / bin / mencoder / usr / bin / mencoder
ln -s / usr / local / bin / mplayer / usr / bin / mplayer

FLVTool2
İlk WHM den Ruby yüklemek.

cd / usr / local / src /
wget rubyforge.org/frs/download.php/9225/flvtool2_1.0.5_rc6.tgz
tar zxvf flvtool2_1.0.5_rc6.tgz
cd /usr/local/src/flvtool2_1.0.5_rc6/
yakut setup.rb yapılandırma
yakut setup.rb kurulum
yakut yüklemek setup.rb

YAMDI

 

cd / usr / local / src /
wget http://downloads.sourceforge.net/project/yamdi/yamdi/1.4/yamdi-1.4.tar.gz?use_mirror = ufpr
zxf yamdi-1.4.tar.gz alır
cd yamdi-1.4
gcc -o yamdi.c yamdi -O2 -Wall
mv yamdi / usr / bin /
yamdi -h

MONTAJ SONUÇLARI

mencoder: /usr / local / bin / mencoder
mplayer: /usr / local / bin / mplayer
yamdi: /usr / bin / yamdi

Varsayılan olarak orada bu gerekiyorsa, / usr / bin, bu kısayollar ekleyin:
mencoder / usr / local / bin / mencoder için
/ usr / local / bin / mplayer için mplayer

SuPhp düzeltme

SuPHP'lidir “env -i” php komut yürütürken gereklidir.

exec(“env -i / usr /duyuyorum/php ” . $cmd. ‘>/dev / null &');

Medya Bilgi
http://mediainfo.sourceforge.net/en/Download/CentOS

wget http://downloads.sourceforge.net/zenlib/libzen0-0.4.14-1.i386.CentOS_5.rpm
wget http://downloads.sourceforge.net/zenlib/libzen0-devel-0.4.14-1.i386.CentOS_5.rpm
wget http://downloads.sourceforge.net/mediainfo/libmediainfo0-0.7.32-1.i386.CentOS_5.rpm
wget http://downloads.sourceforge.net/mediainfo/libmediainfo0-devel-0.7.32-1.i386.CentOS_5.rpm
wget http://downloads.sourceforge.net/mediainfo/mediainfo-0.7.32-1.i386.CentOS_5.rpm
rpm -vi libzen0-0.4.14-1.i386.CentOS_5.rpm
rpm -ti libzen0-devel-0.4.14-1.i386.CentOS_5.rpm
RPM -vi libmediainfo0-0.7.32-1.i386.CentOS_5.rpm
RPM -vi libmediainfo0-devel-0.7.32-1.i386.CentOS_5.rpm
RPM -VI MediaInfo-0.7.32-1.i386.CentOS_5.rpm

ln -s /usr/bin/mediainfo /usr/local/bin/mediainfo

MP4Box

yum -y freetype-devel SDL-devel freeglut-devel yüklemek

wget - c http://Mirror.ffmpeginstaller.com/Source/GPAC/GPAC-Full-0.4.5.tar.gz

-xzf gpac-tam tar-0.4.5.tar.gz
CD gpac

./yapılandırmak –önek = / usr/yerel/cpffmpeg / –ekstra-cflags =-ı/usr/yerel/cpffmpeg/eklemek / –ekstra-ldflags =-L/usr/yerel/cpffmpeg/lib –sakatlar-wx –Şerit

yapmak && lib olun && Apps olun && make install lib && make install

CP bin/gcc/libgpac.so/usr/lib

ln -s /usr/local/cpffmpeg/bin/MP4Box /usr/local/bin/MP4Box
ln -s /usr/local/cpffmpeg/bin/MP4Box /usr/bin/MP4Box

-m644 bin/gcc/libgpac.so /usr/local/lib/libgpac.so dosyasını yükleyin
chmod +x /usr/local/lib/libgpac.so
LDConfig

neroaacenc

wget ftp://ftp6.nero.com/tools/NeroDigitalAudio.zip
unzip NeroDigitalAudio.zip -d nero
CD Nero/Linux
sudo install -D -m755 neroAacEnc /usr/local/bin

ln -s /usr/local/bin/neroAacEnc /usr/bin/neroAacEnc

UploadProgress

cd / usr / local / src
wget http://pecl.php.net/get/uploadprogress-1.0.3.1.tgz

 

t

ar -zxvf uploadprogress-1.0.3.1.tgz
CD Yüklemeİlerleme-1.0.3.1
Arjantin
./yapılandırmak && yapmak && make install

/usr/lib/php.ini dosyasını düzenleyin ve ekleyin:

uzantı = “uploadprogress.so”

 

 

FFMPEG2Teore

 

wget http://v2v.cc/~j/ffmpeg2theora/ffmpeg2theora-0.29.Linux32.bin
chmod +x ffmpeg2theora-0.29.Linux32.bin
yükleme -m 755 ffmpeg2theora-0.29.Linux32.bin /usr/local/bin/ffmpeg2theora

 

wget http://v2v.cc/~j/ffmpeg2theora/ffmpeg2theora-0.29.Linux64.bin
chmod +x ffmpeg2theora-0.29.Linux64.bin
yükleme -m 755 ffmpeg2theora-0.29.Linux64.bin /usr/local/bin/ffmpeg2theora

 

Ayrıca bakınız:

http://www.vimp.com/en/documentation-faq-article/items/howto-install-the-transcoding-tools-on-redhat-centos-etc.html

ASM modüler bir montajcıdır, Bu x264 paketi gerektirdiği.

codec bileşeni:$ wget \
http://www.Tortall.NET/projeler/yasm/bültenleri/yasm-0.7.0.tar.gz
kodek:$ alır zfvx Yaşma-0.7.0.tar.gz
kodek:$ cd yasm-0.7.0
codec bileşeni:$ ./yapılandırmak
kodek:$ yapmak && yapmak yükleyin
codec bileşeni:$ cd ..