WGET ile SSL desteği yükleme

Gibi hataları çözmek için “HTTPS desteği ile derlenmiş değil.” :

wget http://FTP.GNU.org/GNU/Wget/wget-1.13.tar.gz
tar xvzf wget-1.13.tar.gz
CD wget-1,13
./yapılandırmak –ssl ile openssl =
yapmak
make install
Echo y | CP -f src/wget usr/bin /
wget –yardım

Benim bir daha gözden geçirme

Gözden geçirme formu....

Değerlendirmeden edinildi

Değerlendirmeleri yükleniyor....