Öka storleken på/tmp (/usr/tmpDSK) -Partition i Linux

tjänsten httpd stopp
mysql stopp
pstree -p | grep tailwatchd
umount/var/tmp
umount -l/tmp
DD om = / dev/zero i = / usr/tmpDSK bs = 1024k count = 2048
du - sch/usr/tmpDSK
mkfs -t ext3/usr/tmpDSK
fil /usr/tmpDSK
Mount -o slinga,noexec,nosuid,RW usr/tmpDSK/tmp
Installera -d –läge = 1777/tmp
Mount -o binda,RW,noexec,nosuid/tmp/var/tmp
tjänsten httpd start
service mysql start

Mount -o binda,RW,noexec,nosuid/tmp/var/tmp