Installera Red5 på Debian

Latest versions installed with this tutorial:
Red5 1.0.0 RC2
Java 1.6.0_26
Ant 1.8.4

At least Debian 5 (Lenny) required:
cat /etc/debian_version

Checkout release:
cat /proc/version
uname - a
cat /etc/issue
cat /etc/debian_version

Make sure system can find all require dependencies from /etc/apt/sources.list:
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb http://ftp.us.debian.org/debian stable main non-free contrib
deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main
Comment any cd references with # if distribution cd is not inserted.

If system is not in English, enable that:
dpkg-reconfigure locales
export LANG=en_US.UTF-8

Update /etc/enviroment

You may need to reboot.

 

Uppdatering:
apt-get update

Installera Subversion:
apt-get -y install subversion

Install tools to build your own Debian packages:
apt-get -y install dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot

Installera Java (accept sun license if applies):
apt-get -y install java-package
apt-get -y install sun-java6-jre
apt-get -y install sun-java6-jdk
java -version

Installera Apache Ant:
wget http://www.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
tar zxvf apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
mv apache-ant-1.8.4 /usr/local/ant
Exportera ANT_HOME = / usr/lokal/ant
/usr/local/ant/bin/ant -version

Download the latest development version of Red5:
SVN co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk red5-trunk

Run ant to build red5:
cd red5-trunk
/usr/local/ant/bin/ant

Deploy red5:
mkdir /usr/local/red5
cp -R dist/* /usr/local/red5/
cd /usr/local/red5
chmod 755 Red5.sh

Deploy your custom apps in/usr/local/red5/webapps .
I exemplet VideoWhisper Red5 RTMP application needed to run VideoWhisper solutions.

Start Red5 in background:
cd /usr/local/red5
./Red5.sh >> red5.log &

Verify the correct ports are being bound to:
netstat -ant

 

You need to restart red5 each time you add webapps to /usr/local/red5/webapps or change configuration or restart server.

Close Red5:
cd /usr/local/red5
./Red5-shutdown.sh

Or kill Red5 processes:
PS aux | grep red5
döda $process_id

Then start it again:
cd /usr/local/red5
./Red5.sh >> red5.log &

 

Can also deploy it as service to start automatically on server boot:

vi /etc/init.d/red5

#! /bin/sh
# put these contents at: /etc/init.d/red5
# change red5 directory path below as necessary
RED5_DIR=/usr/local/red5

Starta()
{
ECHO “Starting Red5 Service
sudo su root -ccd $RED5_DIR; ./Red5.sh > /var/log/red5.log &”
return
}

Stanna()
{
ECHO “Shutting down red5
sudo su root -c ‘killall red5 java
return
}

fallet “$1” i
Starta)
Starta
;;
Stanna)
Stanna
;;
Starta om)
Stanna
Starta
;;
*)
ECHO “Användning: {Starta|Stanna|Starta om}”
avsluta 1
;;
ESAC
avsluta $?

chmod +x /etc/init.d/red5

Online Video samråd lösning av VideoWhisper

VideoWhisper Video samråd är en premium high definition video kommunikationsprogramvara utformad för online video samråd, utbildningar, webbseminarier, coachning och samarbete online.

Den var avsedd för få till många 2 sätt modereras videokommunikation. Moderatorer kontroll vilken deltagare visas på huvudskärmen (högtalare) och kan också lägga till en ytterligare deltagare (Inquirer) att ställa frågor eller hjälpa. Deltagarna kan ändra sin offentliga status (i.e. begäran att tala), överför och hämta rum filer, text och videochatt.

Online Video samråd programvara