Installera get_flash_videos på Linux

yum installera ncftp
perl - MCPAN -e ' installera bunt::CPAN’

perl - MCPAN -e shell

Installera XML:Enkla
installera Data:AMF
Installera komprimera:Zlib
Installera Crypt:Rijndael
Installera WWW:Mechanize
Installera Authen::NTLM
Installera komprimera::Zlib
Installera HTML::Enheter
Installera HTML::Parser
Installera Net::SSL

avsluta

wget http://Get-Flash-videos.googlecode.com/files/get_flash_videos-1.23 - O /usr/local/bin/get_flash_videos
chmod a + x /usr/local/bin/get_flash_videos

/usr/local/bin/get_flash_videos

Om detta lyckas bör du se get_flash_videos instruktioner och inga beroende fel.

wget http://get-flash-videos.googlecode.com/files/get_flash_videos-1.23 -O /usr/local/bin/get_flash_videos

chmod a+x /usr/local/bin/get_flash_videos