Installera GeoIP PHP Extension

Installera GeoIP C API
Förändring 1.4.8 att dataöverföring version.

cd /usr/local/src
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/api/c/GeoIP.tar.gz
tar zxvf GeoIP.tar.gz
CD GeoIP-*
./Konfigurera
göra
Gör check
Se Installera

Installera PHP PECL förlängning

PECL installera geoip

Hitta php.ini

php -i | grep php.ini

Aktivera tillägg att ladda i php.ini:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dynamiska tillägg ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
extension=geoip.so

Du kan behöva starta om http-server (Apache) att tillämpa ändringar.

Ladda ner Geo Lite City databas

cd /usr/local/src
wget -N - q http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
gunzip GeoLiteCity.dat.gz
MV GeoLiteCity.dat /usr/local/share/GeoIP/GeoIPCity.dat

För mer exakt upptäckt och produktion projekt, köpa den fullständiga GeoCity databasen från MaxMind.