Ändra php direktiv med suPHP

Du måste skapa 2 filer i public_html webbplats där suPHP är aktiverat. En .htaccess ange sökvägen till php.ini konfiguration och en php.ini direktiv.
Du kan ändra php-inställningar och ladda extensions från en central php.ini för alla webbplats mappar.

 

Exempel för konto “Namn”. Se till att du uppdaterar som i .htaccess innehåll:

.htaccess

suPHP_ConfigPath/Home /[Namn]/public_html

 

php.ini

register_globals = Off
extension=PDO.so

extension=pdo_sqlite.so
extension=sqlite.so
extension=pdo_mysql.so
extension=geoip.so