Installera Red5 på SUSE Linux

Först vet ditt system för att veta vad man ska installera.

Användning uname - a för att se om du behöver ladda ner 32 eller 64 BITS versioner.

Få SUSE release: katt /etc/SuSE-release

INSTALLERA JDK

Installera senaste JDK från http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp .

Använd chmod a + x för att göra nedladdad fil körbar och köra den.

Se till att den senaste versionen används:

LN -s /usr/java/senaste /usr/lokal/jdk
LN -s
/usr/java/senaste/jre /usr/lokal/jre
RM /usr/bin/java

LN -s
/usr/java/senaste/bin/java /usr/bin/java
Exportera JAVA_HOME = / usr/java/senaste /


INSTALLERA SVN

Hämta SVN från: http://software.opensuse.org/search?basprojekt=ALLA&p=1&q=subversion

Installera RPM med: varv /min -iv paketet.rpm

Installera eventuella beroenden efter behov. Sök från http://software.opensuse.org/search .

INSTALLERA ANT

wget http://www.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.8.0-bin.tar.gz
tjära zxvf apache-ant-1.8.0-bin.tar.gz
mv apache-ant-1.8.0 /usr/local/ant

Konfigurera
Exportera ANT_HOME = / usr/lokal/ant
LN -s /usr/local/ant/bin/ant /usr/local/bin/ant

Ersätta gamla ant
RM /usr/bin/ant
LN -s /usr/local/ant/bin/ant /usr/bin/ant

Kontrollera myrversion:
Ant – version


INSTALLERA Red5

Få senaste Red5 :
SVN co http://Red5.googlecode.com/SVN/Java/Server/trunk red5

Bygg Red5 :
CD red5
Ant förbereda
Ant dist

Flytta Red5:
CD ..
MV red5/opt/red5

ANVÄND RED5

Starta Red5 (vid behov eller vid omstart av servern):
CD /opt/red5/dist
./Red5.sh > Start.log &

Installera/uppdatera program i mappen /opt/red5/dist/webapps . För att ändringar ska träda i kraft, Red5 måste startas om:

1. Kontrollera om red5 körs:
PS aux | grep red5

2. Gå till dess mapp och stänga av red5:
CD /opt/red5/dist
./Red5-shutdown.sh

3. Se om det fortfarande är igång eller inte:
PS aux | grep red5

4. Starta om den, och gör det också mata ut loggarna till en fil du väljer:
./Red5.sh > Start.log &

5. Kontrollera att den är online igen:
PS aux | grep red5

Install latest Red5 on Linux Ubuntu

This post shows how to install latest Red5 from svn trunk on Linux Ubuntu.

For other linux flavors (i.e. Centos) see this comprehensive tutorial Install Red5 and JDK on Centos.

Fortsätt läsaInstall latest Red5 on Linux Ubuntu