Installera Red5 på Debian

Senaste versionerna installerade med den här självstudien:
Red5 1.0.0 Rc2
Java 1.6.0_26
Myra 1.8.4

Åtminstone Debian 5 (Lenny) krävs:
katt /etc/debian_version

Kassa release:
katt /proc/version
uname - a
katt /etc/fråga
katt /etc/debian_version

Se till att systemet kan hitta alla nödvändiga beroenden från /etc/apt/sources.list:
Deb http://security.debian.org/ squeeze/uppdaterar main
Deb-SRC http://security.debian.org/ squeeze/uppdaterar main
Deb http://ftp.us.debian.org/debian stabil huvud icke-fri contrib
Deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates huvud
Deb-SRC http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates huvud
Kommentera eventuella cd-referenser med # om distributions-cd inte sätts in.

Om systemet inte är på engelska, möjliggöra att:
dpkg-konfigurera om språk
exportera LANG =en_US. UTF-8

Uppdatera /etc/miljö

Du kan behöva starta om.

 

Uppdatering:
apt-get uppdatering

Installera Subversion:
apt-get -y installera subversion

Installera verktyg för att bygga dina egna Debianpaket:
apt-get -y install dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot

Installera Java (acceptera sollicens om det gäller):
apt-get -y installera java-package
apt-get -y installera sun-java6-jre
apt-get -y installera sun-java6-jdk
java -version

Installera Apache Myra:
wget http://www.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
tjära zxvf apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
mv apache-ant-1.8.4 /usr/local/ant
Exportera ANT_HOME = / usr/lokal/ant
/usr/lokal/myra/bin/myra -version

Ladda ner den senaste utvecklingsversionen av Red5:
SVN co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk röd5-trunk

Kör myra för att bygga red5:
cd red5-trunk
/usr / lokal / myra / bin / myra

Distribuera red5:
mkdir /usr/lokal/röd5
cp -R dist/* /usr/lokal/röd5/
cd /usr/lokal/röd5
Chmod 755 Red5.sh

Distribuera dina anpassade appar i/usr/local/red5/webapps .
I exemplet VideoWhisper Red5 RTMP-applikation behövs för att köra VideoWhisper Lösningar.

Starta Red5 i bakgrunden:
cd /usr/lokal/röd5
./Red5.sh >> röd5.log &

Kontrollera att rätt portar är bundna till:
netstat -myra

 

Du måste starta om red5 varje gång du lägger till webbappar i /usr/local/red5/webapps eller ändra konfiguration eller starta om servern.

Stäng Red5:
cd /usr/lokal/röd5
./Red5-shutdown.sh

Eller döda Red5-processer:
PS aux | grep red5
döda $process_id

Starta sedan det igen:
cd /usr/lokal/röd5
./Red5.sh >> röd5.log &

 

Kan också distribuera den som tjänst för att starta automatiskt vid serverstart:

vi /etc/init.d/red5

#! /fack/mån
# lägg detta innehåll på: /osv/init.d/red5
# ändra red5-katalogsökvägen nedan efter behov
RED5_DIR=/usr/lokal/röd5

Starta()
{
ECHO “Starta Red5 Service”
sudo su root -c “cd $RED 5_DIR; ./Red5.sh > /var/log/röd5.log &”
återvända
}

Stanna()
{
ECHO “Stänger av red5”
sudo su root -c 'killall red5 java’
återvända
}

fallet “$1” i
Starta)
Starta
;;
Stanna)
Stanna
;;
Starta om)
Stanna
Starta
;;
*)
ECHO “Användning: {Starta|Stanna|Starta om}”
avsluta 1
;;
ESAC
avsluta $?

chmod +x /etc/init.d/red5

Red5 Linux Server optimeringar och verktyg

Några java optimeringar du lägger till i red5.sh :

exportera JAVA_OPTS =”-Xrs -Xms128M -Xmx256M -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=300000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=360000 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent -XX:+UseConcMarkSweepGC -Xverify:ingen”

Assuming red5 was installed in /opt/red5/dist admin will often need to restart it or check if it’s running.

Make sure Red5 restarts: restart.sh

#!/bin/bash
#Restart the process
#First see if running
PID=`ps -eo ‘tty pid args’ | grep ‘red5’ | grep -v grep | grep -v restart | tr -s ‘ ‘ | cut -f2 -d‘`
CD /opt/red5/dist
om [ -z “$PID” ]
sedan
#not running
ECHO “Red5 was not running at `date`” >> /opt/red5/dist/run-restart.log
annat
ECHO “Red5: $PID”
#shutdown
/opt/red5/dist/red5-shutdown.sh
sleep 6
#Förvissa sig
kill $PID >> null
sleep 2
Fi
#Starta
/opt/Red5/dist/Red5.sh >> /opt/red5/dist/red5.log &
ECHO “On request restarted Red5 at `date`” >> /opt/red5/dist/run-restart.log

Mare sure Red5 process is running, if not start it: running.sh

#!/bin/bash
#set environment
PID=`ps -eo ‘tty pid args’ | grep ‘red5’ | grep -v grep | grep -v running | tr -s ‘ ‘ | cut -f2 -d‘`
om [ -z “$PID” ]
sedan
#Restart the process
CD /opt/red5/dist
/opt/Red5/dist/Red5.sh >> /opt/red5/dist/red5.log &
ECHO “Restarted Red5 at `date`” >> /opt/red5/dist/run-restart.log
annat
#do nothing
ECHO “Red5 is already running with PID=$PID at `date`” >> /opt/red5/dist/run-checked.log
Fi

Red5 tjänster
Red5 värd
Red5 installation på VPS & Dedikerade servrar (Linux / Windows)