Installera CSF ConfigServer säkerhet & Brandvägg

Installera
wget http://www.ConfigServer.com/free/CSF.tgz
tar - xzf csf.tgz
CD csf
./install.sh

Redigera konfigurationen från WHM> ConfigServer säkerhet & Brandvägg > Plugins eller manuellt från /etc/CSF/CSF.conf .

Aktivera inkommande anslutningar på portar 1935 och 5080 Red5 stöd.