Installera GhostScript och ImageMagick på Linux

yum installera tcl-devel libpng-devel libjpeg-devel ghostscript-devel bzip2-devel freetype-devel libtiff-devel

SVN co http://svn.ghostscript.com/ghostscript/trunk/GS
CD-gs
./autoconf.sh
./Konfigurera && göra && Se Installera

wget ftp://ftp.imagemagick.org/pub/ImageMagick/ImageMagick.tar.gz
CD ImageMagick-6.6.5-4
./Konfigurera –prefix = / usr/lokal –med-bzlib = Ja –med-fontconfig = Ja –med-freetype = Ja –med-gslib = Ja –med-gvc = Ja –med-jpeg = Ja –med-jp2 = Ja –med-png = Ja –med-tiff = Ja
göra && Se Installera

Du borde få något sånt här:

root@Host [~]# konvertera –version
Version: ImageMagick 6.6.5-4 2010-10-28 Q16 http://www.ImageMagick.org
upphovsrätt: upphovsrätt (C) 1999-2010 ImageMagick Studio LLC
Funktioner: OpenMP
Fortsätt läsa “Installera GhostScript och ImageMagick på Linux”