Zainstaluj Red5 na Debianie

Najnowsze wersje zainstalowane z tego samouczka:
Red5 1.0.0 RC2
Java 1.6.0_26
Mrówka 1.8.4

Co najmniej Debiana 5 (Lenny) Wymagane:
kot/etc/debian_version

Zamówienie wersji:
cat/proc/wersja
uname -
kot/etc/problem
kot/etc/debian_version

Upewnij się, że system można znaleźć wszystkie wymagają zależności od /etc/apt/sources.list:
deb http://Security.debian.org/ głównego wycisnąć/aktualizacje
deb-src http://Security.debian.org/ głównego wycisnąć/aktualizacje
deb http://FTP.us.debian.org/debian stabilne głównym contrib non-free
deb http://FTP.debian.org/debian/ squeeze aktualizacje głównego
deb-src http://FTP.debian.org/debian/ squeeze aktualizacje głównego
Komentarz, odwołuje się do żadnych cd z # Jeśli dystrybucja cd nie jest włożona.

Jeśli system nie jest w języku angielskim, Włącz to:
dpkg-reconfigure locales
Eksport LANG = pl_PL. UTF-8

Aktualizacja /etc/enviroment

Konieczne może być ponowne uruchomienie.

 

Aktualizacja:
apt-get update

Zainstalować Obalenie:
apt-get - y rata obalenie

Instalowanie narzędzi do tworzenia własnych pakietów Debiana:
apt-get - y instalować dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot

Zainstalować Java (zaakceptować słońce licencji, jeśli dotyczy):
apt-get -y install java-package
apt-get -y install sun-java6-jre
apt-get -y install sun-java6-jdk
java -version

Zainstalować Apache Mrówka:
wget http://www.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
tar zxvf apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
mv apache-ant-1.8.4 / usr / local / ant
ANT_HOME eksport = / usr / local / ant
/usr / local / ant / bin / ant -version

Pobierz najnowszą wersję rozwojową Red5:
svn co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk red5 Drzewo

Uruchom ant zbudować Red5:
cd red5 Drzewo
/usr / local / ant / bin / ant

Wdrażanie Red5:
mkdir / usr / local / red5
cp -R gmina / * / usr / local / red5 /
cd / usr / local / red5
chmod 755 red5.sh

Wdrażać własne aplikacje w katalogu / usr / local / red5 / webapps .
W przykładzie Aplikacja VideoWhisper Red5 RTMP potrzebne do uruchomienia VideoWhisper Rozwiązania.

Zacznij Red5 w tle:
cd / usr / local / red5
./red5.sh >> red5.log &

Sprawdzić prawidłowe porty są zobowiązane do:
netstat -Na

 

Musisz ponownie uruchomić red5 za każdym razem, dodać webapps /usr/local/red5/webapps lub zmienić konfigurację lub uruchom ponownie serwer.

Zamknąć Red5:
cd / usr / local / red5
./red5-shutdown.sh

Albo zabić Red5 procesów:
ps aux | grep red5
zabić $process_id

Następnie uruchom go ponownie:
cd / usr / local / red5
./red5.sh >> red5.log &

 

Można także wdrożyć go jako usługę do automatycznego uruchamiania podczas startu serwera:

VI /etc/init.d/red5

#! /bin/sh
# umieścić te treści w: /etc/init.d/Red5
# Zmień ścieżkę katalogu red5 poniżej jako niezbędne
RED5_DIR = / usr/local/red5

początek()
{
echo “Uruchamianie usługi Red5”
sudo su root -c “CD $RED5_DIR; ./red5.sh > /var/log/Red5.log &”
Powrót
}

Przystanek()
{
echo “Zamykanie red5”
sudo su root -c "killall red5 java’
Powrót
}

przypadek “$1” w
początek)
początek
;;
Przystanek)
Przystanek
;;
restart)
Przystanek
początek
;;
*)
echo “Sposób użycia: {początek|Przystanek|restart}”
zjazd 1
;;
ESAC
zjazd $?

chmod + x /etc/init.d/red5

Zainstaluj Red5 na SUSE Linux

Najpierw znać twój system wobec znać co wobec rata.

Zastosowanie uname - Aby zobaczyć, jeśli musisz pobrać 32 lub 64 wersje bitów.

Uzyskać zwolnienie SUSE: Kot /etc/SuSE-release

INSTALACJA JDK

Zainstaluj najnowsze JDK z http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp .

Użycie chmod + x, aby pobrany plik wykonywalny i wykonać go.

Upewnij się, że używana jest Najnowsza wersja:

ln -s /usr/java/najnowsze /usr/miejscowy/jdk
ln -s
/usr/java/ostatni/jre /usr/miejscowy/jre
RM /usr/bin/java

ln -s
/usr/java/najnowsze/bin/java /usr/skrzynia/java
Eksport JAVA_HOME = / usr/java/r /


ZAINSTALOWAĆ SVN

Dostać SVN z: http://Software.openSUSE.org/Search?baseproject = wszystkie&p = 1&q = subversion

Zainstalować pakiety RPM z: rpm -iv nazwapakietu.rpm

Zainstaluj wszelkie zależności wymagane. Szukaj z http://Software.openSUSE.org/Search .

ZAINSTALOWAĆ ANT

wget http://www.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.8.0-bin.tar.gz
z zxvf apache-ant-1.8.0-bin.tar.gz
mv apache-ant-1.8.0 / usr / local / ant

Skonfigurować
ANT_HOME eksport = / usr / local / ant
ln-s / usr / local / ant / bin / ant / usr / local / bin / ant

Wymień stare mrówka
rm / usr / bin / ant
ln-s / usr / local / ant / bin / ant / usr / bin / ant

Sprawdź wersję ant:
ant -version


INSTALL Red5

Pobierz najnowszą Red5 :
svn co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk red5

Budowanie Red5 :
cd red5
ant przygotowania
ant gmina

Przesuń Red5:
cd ..
mv red5 / opt / red5

DZIAŁA red5

Zacznij Red5 (Kiedy potrzebujesz lub na serwerze uruchom ponownie):
CD /opt/red5/dist
./red5.sh > start.log &

Instalacji i aktualizacji aplikacji w folderze /opt/red5/dist/webapps . Dla zmiany odniosły skutek, Należy ponownie uruchomić Red5:

1. Sprawdź, czy jest uruchomiona red5:
ps aux | grep red5

2. Przejdź do folderu i zamknął Red5 dół:
CD /opt/red5/dist
./red5-shutdown.sh

3. Zobacz, czy to jeszcze działa czy nie:
ps aux | grep red5

4. Uruchom go ponownie, a także wyprowadzać go logi do pliku z wyboru:
./red5.sh > start.log &

5. Upewnić się, że tryb online:
ps aux | grep red5