Zainstaluj geoip PHP Extension

Zainstalować GeoIP C API
Zmiana 1.4.8 Aby pobrać wersję.

CD/local/src
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/api/c/GeoIP.tar.gz
tar zxvf GeoIP.tar.gz
CD GeoIP-*
./skonfigurować
Marka
dokonać wyboru
Aby zainstalować

Zainstaluj rozszerzenie PHP PECL

PECL install geoip

Znajdź php.ini

php -i | grep php.ini

Włącz rozszerzenie załadować w pliku php.ini:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dynamiczne rozszerzenia ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Extension=GeoIP.so

Może być konieczne ponowne uruchomienie serwera HTTP (Apache) Aby zastosować zmiany.

Pobierz za darmo Geo City Lite bazy danych

CD/local/src
wget -N - q http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
gunzip GeoLiteCity.dat.gz
MV GeoLiteCity.dat /usr/local/share/GeoIP/GeoIPCity.dat

Dla bardziej dokładne wykrywanie i produkcji projektów, kupujcie MaxMind pełnej bazy danych GeoCity.