Zainstaluj ZMQ dla PHP

wget http://download.ZeroMQ.org/ZeroMQ-4.1.0-RC1.tar.gz
tar - zxvf zeromq-4.1.0-rc1.tar.gz
CD zeromq-4.1.0
./skonfigurować
Marka
Aby zainstalować

 

PECL rata zmq-beta

 

Znajdź php.ini :

php -i | grep ' plik konfiguracyjny’

 

Sprawdź, czy rozszerzenie dodano:

kot /usr/local/lib/php.ini | grep zmq
Powinien wykazać:
extension =”zmq.so”

Konfiguracja pliku phpinfo.php zawierające kod phpinfo() w tym folderze, aby sprawdzić, czy biblioteka jest załadowana.

 

Jeśli serwer ma firewalla, wymaga otwarcia niektórych portów w firewallu dla TCP. Ex: 5555, 8080. Wyboru skrypty jak push-server.php .