Zainstalować Joomla

Pobranie na komputer, a następnie przesłać rozpakowane pliki przez ftp jest dużo czasu na ADSL internet.

Dostać link do pobrania z http://www.joomla.org/download.html .

Przy założeniu, że instalacja dla konta camcomm:

CD/home/camcomm
wget http://JoomlaCode.org/GF/Download/frsrelease/16024/69674/Joomla_1.7.3-stable-Full_Package.zip
Rozpakuj public_html -d Joomla_1.7*
chown -R camcomm:camcomm public_html / *

 

Następnie otwórz witrynę internetową i wykonaj procedurę instalacji.