Zainstalować WGET z obsługą SSL

Aby rozwiązać błędy jak “Obsługa protokołu HTTPS nie zebrany w.” :

wget http://FTP.GNU.org/GNU/Wget/Wget-1.13.tar.gz
tar xvzf wget-1.13.tar.gz
CD wget-1.13
./skonfigurować –z ssl = openssl
Marka
Aby zainstalować
echo y | CP -f src/wget/usr/bin /
wget –pomoc

Moja Recenzja

Przegląd Form....

Opinie

Wczytywanie recenzji....