Zabezpieczenia zainstalować CSF ConfigServer & Zapora

Zainstalować
wget http://www.ConfigServer.com/Free/CSF.tgz
tar - xzf csf.tgz
CD płynu mózgowo-rdzeniowego
./Install.sh

Edytuj konfigurację z WHM> ConfigServer bezpieczeństwa & Zapora > Wtyczki lub ręcznie z /etc/CSF/CSF.conf .

Włącz połączenia przychodzące na portach 1935 i 5080 dla wsparcia Red5.

Moja Recenzja

Przegląd Form....

Opinie

Wczytywanie recenzji....