Red5 Linux Server Narzędzia i optymalizacje

Niektóre optymalizacje java dodać w red5.sh :

eksport JAVA_OPTS =”-XRS-Xms128M-Xmx256M-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=300000-Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=360000-Djava.net.preferIPv4Stack=true - XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent - XX:+UseConcMarkSweepGC - Xverify:brak”

Zakładając, że red5 został zainstalowany w /opt/red5/dist admin będzie często trzeba go ponownie lub sprawdź, czy jest uruchomiona.

Upewnij się, że ponowne uruchomienie Red5: restart.sh

#!/bin / bash
#Uruchom ponownie proces
#Najpierw sprawdzić, czy działa
PID ='ps -eo ' tty pid args’ | grep ' red5’ | grep - v grep | grep - v restart | TR -s ‘ ‘ | Cut - f2 -d ‘ ''
CD /opt/red5/dist
Jeśli [ -z “$PID” ]
następnie
#nie działa
echo “Red5 nie został uruchomiony na `date`” >> /opt / red5 / gmina / run-restart.log
inny
echo “Red5: $PID”
#shutdown
/opt / red5 / gmina / red5-shutdown.sh
sen 6
#upewnić się,
zabitych $ PID >> wartość null
sen 2
być
#początek
/opt / red5 / gmina / red5.sh >> /opt / red5 / gmina / red5.log &
echo “Na życzenie wznowiona Red5 na `date`” >> /opt / red5 / gmina / run-restart.log

Klacz pewien proces Red5 działa, czy nie zacząć go: running.sh

#!/bin / bash
#zestaw środowisko
PID ='ps -eo ' tty pid args’ | grep ' red5’ | grep - v grep | Bieg grep -v | TR -s ‘ ‘ | Cut - f2 -d ‘ ''
Jeśli [ -z “$PID” ]
następnie
#Uruchom ponownie proces
CD /opt/red5/dist
/opt / red5 / gmina / red5.sh >> /opt / red5 / gmina / red5.log &
echo “Wznowiona Red5 na `date`” >> /opt / red5 / gmina / run-restart.log
inny
#nic nie robić
echo “Red5 jest już uruchomiony z PID = $ PID w `date`” >> /opt / red5 / gmina / run-checked.log
być

Red5 Usługi
Red5 Hosting
Instalacja red5 na VPS & Serwery dedykowane (Linux / Okna)