Red5 installeren op Debian

Nieuwste versies geïnstalleerd met deze tutorial:
Red5 1.0.0 RC2
Java 1.6.0_26
Ant 1.8.4

Ten minste Debian 5 (Lenny) Vereist:
kat/etc/debian_version

Kassa release:
kat/proc/versie
uname - a
kat/etc/issue
kat/etc/debian_version

Zorg ervoor dat systeem kan vinden dat alle afhankelijkheden van /etc/apt/sources.list vereisen:
deb http://Security.Debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://Security.Debian.org/ squeeze/updates main
deb http://FTP.us.Debian.org/Debian stabiele belangrijkste nietvrije contrib
deb http://FTP.Debian.org/Debian/ squeeze-updates main
deb-src http://FTP.Debian.org/Debian/ squeeze-updates main
Alle cd-verwijzingen met commentaar # als distributie-cd wordt niet ingevoegd.

Als het systeem is niet in het Engels, inschakelen die:
dpkg-reconfigure locales
export LANG = en_US. UTF-8

Update /etc/enviroment

U wellicht opnieuw opstarten.

 

Update:
sudo apt-get update

Installeren Subversion:
sudo apt-get - y installeren subversief

Hulpprogramma's om te bouwen van uw eigen Debian pakketten installeren:
sudo apt-get - y installeert dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot

Installeren Java (zon licentie accepteert als geldt):
sudo apt-get - y install java-package
sudo apt-get - y install sun-java6-jre
sudo apt-get - y install sun-java6-jdk
Java-versie

Installeren Apache Ant:
wget http://www.apache.org/dist/ant/binaries/Apache-Ant-1.8.4-bin.tar.gz
teer zxvf apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
MV apache-ant-1.8.4 /usr/local/ant
ANT_HOME = / usr/local/ant exporteren
/usr/local/ant/bin/ant - versie

Download de nieuwste ontwikkelingsversie van Red5:
svn co http://Red5.googlecode.com/svn/Java/Server/trunk red5-trunk

Uitvoeren van mier te bouwen red5:
CD red5-trunk
/usr/local/ant/bin/ant

Implementeren van red5:
mkdir /usr/local/red5
cp -R dist / * / usr/local/red5 /
cd /usr/local/red5
chmod 755 Red5.sh

Implementeren van uw aangepaste apps in/usr/local/red5/webapps .
In het volgende voorbeeld VideoWhisper Red5 RTMP toepassing nodig om te draaien VideoWhisper oplossingen.

Start Red5 op achtergrond:
cd /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

Controleer of dat de juiste poorten zijn wordt gebonden aan:
netstat-ant

 

Moet u opnieuw opstarten van red5 telkens u webapps aan /usr/local/red5/webapps toevoegen of wijzigen van de configuratie of server opnieuw opstarten.

Sluiten van Red5:
cd /usr/local/red5
./Red5-shutdown.sh

Of Red5 processen van het doden:
ps aux | grep red5
doden $process_id

Start het opnieuw:
cd /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

 

Kan het ook als de service automatisch wordt gestart bij het opstarten van de server implementeren:

vi /etc/init.d/red5

#! /bin/sh
# Doe deze inhoud op: /etc/init.d/Red5
# red5 mappad hieronder zo nodig wijzigen
RED5_DIR = / usr/local/red5

Start()
{
ECHO “Starten van Red5 Service”
sudo su root -c “CD $RED5_DIR; ./Red5.sh > /var/log/Red5.log &”
terugkeer
}

Stop()
{
ECHO “Afsluiten van red5”
sudo su root -c ' killall red5 java’
terugkeer
}

geval “$1” in
Start)
Start
;;
Stop)
Stop
;;
opnieuw opstarten)
Stop
Start
;;
*)
ECHO “Gebruik: {Start|Stop|opnieuw opstarten}”
uitgang 1
;;
ESAC
uitgang $?

chmod + x /etc/init.d/red5

Video internetraadpleging oplossing door VideoWhisper

VideoWhisper Video raadpleging is een premium high definition video communicatiesoftware voor online ontworpen video overleg, trainingen, webinars, coaching en Online samenwerking.

Het werd ontworpen voor weinig veel 2 manier verzorgd videocommunicatie. Moderators controleren welke deelnemer wordt weergegeven op het hoofdscherm (luidspreker) en ook een extra deelnemer kunt toevoegen (onderzoeker) om te vragen of te helpen. Deelnemers kunnen hun openbare status wijzigen (dat wil zeggen. verzoek om te spreken), uploaden en downloaden van bestanden van de kamer, tekst en video chat.

Internetraadpleging Video Software