Installeren van CB ConfigServer Beveiliging & Firewall

Installeren
wget http://www.ConfigServer.com/Free/CSF.tgz
tar - xzf csf.tgz
cd CB
./install.sh

Configuratie van bewerken WHM> ConfigServer Beveiliging & Firewall > Plugins of handmatig vanuit /etc/CSF/CSF.conf .

Binnenkomende verbindingen op poorten inschakelen 1935 en 5080 voor ondersteuning van Red5.

Red5 installeren op Debian

Nieuwste versies geïnstalleerd met deze tutorial:
Red5 1.0.0 RC2
Java 1.6.0_26
Ant 1.8.4

Ten minste Debian 5 (Lenny) Vereist:
kat/etc/debian_version

Kassa release:
kat/proc/versie
uname - a
kat/etc/issue
kat/etc/debian_version

Zorg ervoor dat systeem kan vinden dat alle afhankelijkheden van /etc/apt/sources.list vereisen:
deb http://Security.Debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://Security.Debian.org/ squeeze/updates main
deb http://FTP.us.Debian.org/Debian stabiele belangrijkste nietvrije contrib
deb http://FTP.Debian.org/Debian/ squeeze-updates main
deb-src http://FTP.Debian.org/Debian/ squeeze-updates main
Alle cd-verwijzingen met commentaar # als distributie-cd wordt niet ingevoegd.

Als het systeem is niet in het Engels, inschakelen die:
dpkg-reconfigure locales
export LANG = en_US. UTF-8

Update /etc/enviroment

U wellicht opnieuw opstarten.

 

Update:
sudo apt-get update

Installeren Subversion:
sudo apt-get - y installeren subversief

Hulpprogramma's om te bouwen van uw eigen Debian pakketten installeren:
sudo apt-get - y installeert dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot

Installeren Java (zon licentie accepteert als geldt):
sudo apt-get - y install java-package
sudo apt-get - y install sun-java6-jre
sudo apt-get - y install sun-java6-jdk
Java-versie

Installeren Apache Ant:
wget http://www.apache.org/dist/ant/binaries/Apache-Ant-1.8.4-bin.tar.gz
teer zxvf apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
MV apache-ant-1.8.4 /usr/local/ant
ANT_HOME = / usr/local/ant exporteren
/usr/local/ant/bin/ant - versie

Download de nieuwste ontwikkelingsversie van Red5:
svn co http://Red5.googlecode.com/svn/Java/Server/trunk red5-trunk

Uitvoeren van mier te bouwen red5:
CD red5-trunk
/usr/local/ant/bin/ant

Implementeren van red5:
mkdir /usr/local/red5
cp -R dist / * / usr/local/red5 /
cd /usr/local/red5
chmod 755 Red5.sh

Implementeren van uw aangepaste apps in/usr/local/red5/webapps .
In het volgende voorbeeld VideoWhisper Red5 RTMP toepassing nodig om te draaien VideoWhisper oplossingen.

Start Red5 op achtergrond:
cd /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

Controleer of dat de juiste poorten zijn wordt gebonden aan:
netstat-ant

 

Moet u opnieuw opstarten van red5 telkens u webapps aan /usr/local/red5/webapps toevoegen of wijzigen van de configuratie of server opnieuw opstarten.

Sluiten van Red5:
cd /usr/local/red5
./Red5-shutdown.sh

Of Red5 processen van het doden:
ps aux | grep red5
doden $process_id

Start het opnieuw:
cd /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

 

Kan het ook als de service automatisch wordt gestart bij het opstarten van de server implementeren:

vi /etc/init.d/red5

#! /bin/sh
# Doe deze inhoud op: /etc/init.d/Red5
# red5 mappad hieronder zo nodig wijzigen
RED5_DIR = / usr/local/red5

Start()
{
ECHO “Starten van Red5 Service”
sudo su root -c “CD $RED5_DIR; ./Red5.sh > /var/log/Red5.log &”
terugkeer
}

Stop()
{
ECHO “Afsluiten van red5”
sudo su root -c ' killall red5 java’
terugkeer
}

geval “$1” in
Start)
Start
;;
Stop)
Stop
;;
opnieuw opstarten)
Stop
Start
;;
*)
ECHO “Gebruik: {Start|Stop|opnieuw opstarten}”
uitgang 1
;;
ESAC
uitgang $?

chmod + x /etc/init.d/red5