Red5 installeren op Debian

Nieuwste versies geïnstalleerd met deze tutorial:
Red5 1.0.0 RC2
Java 1.6.0_26
Ant 1.8.4

Ten minste Debian 5 (Lenny) Vereist:
kat/etc/debian_version

Kassa release:
kat/proc/versie
uname - a
kat/etc/issue
kat/etc/debian_version

Zorg ervoor dat systeem kan vinden dat alle afhankelijkheden van /etc/apt/sources.list vereisen:
deb http://Security.Debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://Security.Debian.org/ squeeze/updates main
deb http://FTP.us.Debian.org/Debian stabiele belangrijkste nietvrije contrib
deb http://FTP.Debian.org/Debian/ squeeze-updates main
deb-src http://FTP.Debian.org/Debian/ squeeze-updates main
Alle cd-verwijzingen met commentaar # als distributie-cd wordt niet ingevoegd.

Als het systeem is niet in het Engels, inschakelen die:
dpkg-reconfigure locales
export LANG = en_US. UTF-8

Update /etc/enviroment

U wellicht opnieuw opstarten.

 

Update:
sudo apt-get update

Installeren Subversion:
sudo apt-get - y installeren subversief

Hulpprogramma's om te bouwen van uw eigen Debian pakketten installeren:
sudo apt-get - y installeert dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot

Installeren Java (zon licentie accepteert als geldt):
sudo apt-get - y install java-package
sudo apt-get - y install sun-java6-jre
sudo apt-get - y install sun-java6-jdk
Java-versie

Installeren Apache Ant:
wget http://www.apache.org/dist/ant/binaries/Apache-Ant-1.8.4-bin.tar.gz
teer zxvf apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
MV apache-ant-1.8.4 /usr/local/ant
ANT_HOME = / usr/local/ant exporteren
/usr/local/ant/bin/ant - versie

Download de nieuwste ontwikkelingsversie van Red5:
svn co http://Red5.googlecode.com/svn/Java/Server/trunk red5-trunk

Uitvoeren van mier te bouwen red5:
CD red5-trunk
/usr/local/ant/bin/ant

Implementeren van red5:
mkdir /usr/local/red5
cp -R dist / * / usr/local/red5 /
cd /usr/local/red5
chmod 755 Red5.sh

Implementeren van uw aangepaste apps in/usr/local/red5/webapps .
In het volgende voorbeeld VideoWhisper Red5 RTMP toepassing nodig om te draaien VideoWhisper oplossingen.

Start Red5 op achtergrond:
cd /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

Controleer of dat de juiste poorten zijn wordt gebonden aan:
netstat-ant

 

Moet u opnieuw opstarten van red5 telkens u webapps aan /usr/local/red5/webapps toevoegen of wijzigen van de configuratie of server opnieuw opstarten.

Sluiten van Red5:
cd /usr/local/red5
./Red5-shutdown.sh

Of Red5 processen van het doden:
ps aux | grep red5
doden $proces-id

Start het opnieuw:
cd /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

 

Kan het ook als de service automatisch wordt gestart bij het opstarten van de server implementeren:

vi /etc/init.d/red5

#! /bin/sh
# Doe deze inhoud op: /etc/init.d/Red5
# red5 mappad hieronder zo nodig wijzigen
RED5_DIR = / usr/local/red5

Start()
{
ECHO “Starten van Red5 Service”
sudo su root -c “CD $RED5_DIR; ./Red5.sh > /var/log/Red5.log &”
terugkeer
}

Stop()
{
ECHO “Afsluiten van red5”
sudo su root -c ' killall red5 java’
terugkeer
}

geval “$1” in
Start)
Start
;;
Stop)
Stop
;;
opnieuw opstarten)
Stop
Start
;;
*)
ECHO “Gebruik: {Start|Stop|opnieuw opstarten}”
uitgang 1
;;
ESAC
uitgang $?

chmod + x /etc/init.d/red5

Red5 Server Linux optimalisaties en Tools

Sommige java-optimalisering om toe te voegen in red5.sh :

exporteren van JAVA_OPTS =”-XRS-Xms128M-Xmx256M-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=300000-Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=360000-Djava.net.preferIPv4Stack=true - XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent - XX:+UseConcMarkSweepGC - Xverify:geen”

Ervan uitgaande dat red5 was geïnstalleerd in /opt/red5/dist admin moet vaak het programma opnieuw of controleren als het draait.

Zorg ervoor dat Red5 wordt opnieuw opgestart: Restart.sh

#!/bin/bash
#Het proces opnieuw starten
#Eerst weergegeven als uitvoert
PID ='ps -eo ' tty pid args’ | grep "red5’ | grep - v grep | grep - v herstarten | TR -s ‘ ‘ | cut - f2 -d ‘ ''
CD /opt/red5/dist
Als [ -z “$PID” ]
vervolgens
#niet actief
ECHO “Red5 liep niet bij 'datum'” >> /opt/Red5/dist/run-restart.log
anders
ECHO “Red5: $PID”
#afsluiten
/opt/Red5/dist/Red5-Shutdown.sh
slaap 6
#Zorg ervoor dat
doden van $PID >> Null
slaap 2
fi
#Start
/opt/Red5/dist/Red5.sh >> /opt/Red5/dist/Red5.log &
ECHO “Desgevraagd opnieuw opgestart Red5 op 'datum'” >> /opt/Red5/dist/run-restart.log

Mare zeker Red5 proces wordt uitgevoerd, zoniet starten: Running.sh

#!/bin/bash
#set milieu
PID ='ps -eo ' tty pid args’ | grep "red5’ | grep - v grep | grep - v uitgevoerd | TR -s ‘ ‘ | cut - f2 -d ‘ ''
Als [ -z “$PID” ]
vervolgens
#Het proces opnieuw starten
CD /opt/red5/dist
/opt/Red5/dist/Red5.sh >> /opt/Red5/dist/Red5.log &
ECHO “Opgestart Red5 op 'datum'” >> /opt/Red5/dist/run-restart.log
anders
#niets doen
ECHO “Red5 loopt al met PID = $PID op 'datum'” >> /opt/Red5/dist/run-checked.log
fi

Red5 diensten
Red5 Hosting
Red5 installatie op VPS & Dedicated Servers (Linux / Windows)