Red5 Server Linux optimalisaties en Tools

Sommige java-optimalisering om toe te voegen in red5.sh :

exporteren van JAVA_OPTS =”-XRS-Xms128M-Xmx256M-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=300000-Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=360000-Djava.net.preferIPv4Stack=true - XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent - XX:+UseConcMarkSweepGC - Xverify:geen”

Ervan uitgaande dat red5 was geïnstalleerd in /opt/red5/dist admin moet vaak het programma opnieuw of controleren als het draait.

Zorg ervoor dat Red5 wordt opnieuw opgestart: Restart.sh

#!/bin/bash
#Het proces opnieuw starten
#Eerst weergegeven als uitvoert
PID ='ps -eo ' tty pid args’ | grep "red5’ | grep - v grep | grep - v herstarten | TR -s ‘ ‘ | cut - f2 -d ‘ ''
CD /opt/red5/dist
Als [ -z “$PID” ]
vervolgens
#niet actief
ECHO “Red5 liep niet bij 'datum'” >> /opt/Red5/dist/run-restart.log
anders
ECHO “Red5: $PID”
#afsluiten
/opt/Red5/dist/Red5-Shutdown.sh
slaap 6
#Zorg ervoor dat
doden van $PID >> Null
slaap 2
fi
#Start
/opt/Red5/dist/Red5.sh >> /opt/Red5/dist/Red5.log &
ECHO “Desgevraagd opnieuw opgestart Red5 op 'datum'” >> /opt/Red5/dist/run-restart.log

Mare zeker Red5 proces wordt uitgevoerd, zoniet starten: Running.sh

#!/bin/bash
#set milieu
PID ='ps -eo ' tty pid args’ | grep "red5’ | grep - v grep | grep - v uitgevoerd | TR -s ‘ ‘ | cut - f2 -d ‘ ''
Als [ -z “$PID” ]
vervolgens
#Het proces opnieuw starten
CD /opt/red5/dist
/opt/Red5/dist/Red5.sh >> /opt/Red5/dist/Red5.log &
ECHO “Opgestart Red5 op 'datum'” >> /opt/Red5/dist/run-restart.log
anders
#niets doen
ECHO “Red5 loopt al met PID = $PID op 'datum'” >> /opt/Red5/dist/run-checked.log
fi

Red5 diensten
Red5 Hosting
Red5 installatie op VPS & Dedicated Servers (Linux / Windows)