Wijzigen van php met suPHP richtlijnen

U wilt maken 2 bestanden in de public_html van website waar suPHP is ingeschakeld. Een .htaccess opgeven pad naar php.ini configuratie en een php.ini met richtlijnen.
U kunt php instellingen wijzigen en laden van extensies uit een centrale php.ini voor alle mappen van de site.

 

Voorbeeld voor account “accountnaam”. Zorg ervoor dat u dat in .htaccess inhoud bijwerken:

.htaccess

suPHP_ConfigPath /home/[accountnaam]/public_html

 

php.ini

register_globals = Off
Extension=PDO.so

Extension=pdo_sqlite.so
Extension=sqlite.so
Extension=pdo_mysql.so
Extension=geoip.so