Memasang Tempahan Red5 pelayan Linux

Kemas kini: Arahan ini bekerja untuk Tempahan SVN red5 tag yang membina dengan SEMUT.

Dikemaskini bagi Red5 1.0 RC3 +
Diperbaharui bagi tahun OpenJDK 1.6.0_24 (32bit/64 bit).
Dikemaskini bagi SEMUT 1.9.4 .

Berikut adalah bagaimana kita memasang Red5 dan JDK terbaru pada pelayan dengan Linux CentOS . Petua ini boleh membantu anda memasang pada banyak linux VPS atau berdedikasi enviroments.
Anda akan memerlukan akses akar untuk menggunakan perisian baru pada pelayan. Pada sesetengah konfigurasi khusus/vps pembekal hanya memberi akaun tetap yang boleh anda gunakan untuk mencapai akar secara tidak langsung dengan Su akar. Proses ini lebih rumit kerana anda mempunyai capaian tulis dengan akaun pertama di rumah anda: anda perlu menukarkan sebarang fail dengan alat seperti WinSCP menggunakan lokasi itu.
Kami menggunakan WinSCP dan PuTTy pada tetingkap dan muCommander & Terminal di MacOS.

Pertama, tahu pelayan (edaran Linux dan pemproses jenis iaitu. x86_64):

kucing/dll / * pelepasan *
uname - a

Kemudian, Pastikan terdapat semua prasyarat untuk memasang rpm ini:

YUM pasang rpm-build redhat-rpm-konfigurasi

Membolehkan pelabuhan-pelabuhan yang dikehendaki (tidak perlu jika membuka): 3690 (SVN), 5080, 1935, 1936, 8088. Lihat lebih banyak butiran pada akhir tutorial ini.


PEMASANGAN JAVA

Java yang paling mudah untuk memasang adalah dengan:
YUM pasang java-1.6.0-openjdk *

eksport JAVA_HOME = / usr/lib/jvm/jre

 

Atau memasang JDK tempahan dari http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html .
Anda boleh memasang JDK Java6 Tempahan (Skrol ke bawah) atau Tempahan (atas) bergantung kepada aplikasi yang anda merancang untuk menggunakan.

Penggunaan uname - a untuk melihat jika anda perlu memuat turun satu 64 versi bit.

Pergi ke folder root/tmp untuk muat turun:
CD/akar/tmp

Kami mendapat Kit pembangunan SE Java, JDK 6 Kemas kini 31. Kami memilih bahasa linux, klik kanan > hartanah di jdk-6u31-linux-i586-rpm.bin dan dimuat turun dengan wget URLpada pelayan. Ia dimuat turun dengan nama besar dengan parameter (LS untuk melihat selepas muat turun). Kami menggunakan WinSCP jadi kami kanan klik, disegarkan semula dari situ dan kemudiannya dinamakan semula fail baru yang menunjukkan di dalam direktori home akar.
Anda boleh juga menukar nama itu dari shell. Pastikan anda menggunakan mv “old_long_name” new_name bagi nama panjang kerana ia menggunakan aksara khas.

Pastikan anda memasang JDK dan tidak JRE.

wget http://download.Oracle.com/otn-pub/Java/jdk/6u31-B04/jdk-6u31-Linux-x64-rpm.bin

Menjadikannya boleh laku dan ia dilaksanakan:

chmod a + x jdk-6u31-linux-i586-rpm.bin
./
jdk-6u31-linux-i586-rpm.bin

Jika ia hanya .rpm memasangnya dengan rpm - Uhv fail :
RPM - Uhv jdk-7-linux-x64.rpm

Tekan ruang atau masukkan ke tatal terma dan apabila ia meminta anda taip Ya dan memukul masukkan.
Jika perlu mengesahkan Kemaskini Java DB, Ya masukkan.

Kami dipasang pada pelayan berbilang dan terpaksa menukar beberapa pintasan pada orang yang sudah mempunyai java yang lebih tua, Jadi ia berjalan yang baru. Biasanya jika dipasangkan ia terletak dalam folder java atau jdk di /usr atau /usr/local .

Pastikan pintasan dalam /usr/local menghala ke lokasi-lokasi baru (/usr/tempatan/jdk /usr/java/jdk1.6.0_14 dan /usr/local/jre untuk /usr/java/jdk1.6.0_14/jre) .
umumnya -s /usr/java/terkini /usr/tempatan/jdk
umumnya -s
/usr/java/terkini/jre /usr/tempatan/jre

Juga pintasan /usr/bin/java perlu menghala ke /usr/java/latest (tidak /etc/alternatives/java):
RM /usr/bin/java
umumnya -s /usr/java/terkini/bin/java /usr/bin/java

eksport JAVA_HOME = / usr/java/terkini /

Pastikan ini adalah satu yang digunakan jika anda juga mempunyai versi yang lebih tua yang dipasang:
Java – versi


PEMASANGAN SEMUT

Semut yang dimuat turun (boleh dilakukan dari mana-mana cermin – Sila lihat http://ant.apache.org/bindownload.cgi), telefon itu, berpindah ke lokasi yang strategik dan ditambah pemboleh ubah, pintasan.

Mendapatkan SEMUT

wget http://www.EU.Apache.org/Dist//ant/binaries/Apache-ant-1.9.4-bin.tar.gz
tar zxvf apache-semut-1.9.4-bin.tar.gz
MV apache-semut-1.9.4 /usr/local/ant

Jika lebih tua SEMUT yang dipilih mendapat salah satu daripada http://Archive.Apache.org/Dist/ant/binaries/ .
iaitu. SEMUT 1.7.1
wget http://www.Apache.org/Dist/ant/binaries/Apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz
tar zxvf apache-semut-1.7.1-bin.tar.gz
MV apache-semut-1.7.1 /usr/local/ant

Konfigurasi
eksport ANT_HOME = / usr/tempatan/semut
umumnya -s /usr/local/ant/bin/ant /usr/local/bin/ant

Menggantikan semut lama
RM /usr/bin/ant
umumnya -s /usr/local/ant/bin/ant /usr/bin/ant

Versi semakan semut:
semut – versi

Jika ini tidak dapat mencari java, Pastikan anda menjalankan:
eksport JAVA_HOME = / usr/lib/jvm/jre

Ralat: JAVA_HOME tidak ditakrifkan dengan betul.
Kami tidak dapat melaksanakan /usr/local/jdk/bin/java

PEMASANGAN PERBUATAN SUBVERSIF

YUM memasang perbuatan subversif

Jika ia tidak berjaya kerana sesuatu seperti Hilang pergantungan: perl(URI) >= 1.17 diperlukan oleh pakej perbuatan subversif … mungkin ini boleh membantu:

Menetapkan: Memasang perl uri:
wget http://Mirror.CentOS.org/CentOS/5/OS/i386/CentOS/perl-URI-1.35-3.noarch.RPM
RPM - Uvh perl-URI-1.35-3.noarch.rpm

Menetapkan: Buat masa ini mendapat “Ralat: Tidak dapat membuka metadata repositori (repomd.xml) bagi repositori: atrpms. Sila sahkan laluan dan cuba sekali lagi” .
Penyelesaian: YUM –disablerepo = perbuatan subversif pasang atrpms .

RED5 MEMBINA DAN PEMASANGAN

Kemudian kami turun Red5:
SVN co http://RED5.googlecode.com/SVN/Java/Server/trunk red5

Jika Tempahan batang mempunyai bug atau tidak berfungsi dengan perisian yang diperlukan anda boleh memuat turun versi yang lain daripada http://red5.googlecode.com/svn/java/server/tags/ .

Contoh:
SVN co http://RED5.googlecode.com/SVN/Java/Server/Tags/1_0_2_RC1/ red5

 

 

SVN co http://RED5.googlecode.com/SVN/Java/Server/Tags/1_0/ red5

 

 

 

SVN co http://RED5.googlecode.com/SVN/Java/Server/Tags/0_8_0/ red5
SVN co http://RED5.googlecode.com/SVN/Java/Server/Tags/0_9rc1/ red5

Bina red5 :
CD red5
semut menyediakan
dist semut

Anda juga boleh memadam aplikasi sampel jika anda tidak bercadang untuk menggunakan:
RM -rf /opt/red5/dist/webapps/live
RM -rf /opt/red5/dist/webapps/installer
RM -rf /opt/red5/dist/webapps/vod
RM -rf /opt/red5/dist/webapps/installer
RM -rf /opt/red5/dist/webapps/root/demos
RM -rf /opt/red5/dist/webapps/root/WEB-INF

 

 

Apabila menaik taraf, salinan webapps membina baru:
CP -rf /opt/red5/dist/webapps / * / akar/tmp/red5/dist/webapps /

Kemudian menamakan semula red5 lama (sandaran).

Red5 bergerak dari rumah folder:
CD ..
MV red5/memilih/red5

Red5 mula:

CD /opt/red5/dist
./RED5.SH > Start.log &

Dalam > Start.log adalah untuk mengeluarkan kayu balak dalam fail dan & adalah untuk memastikan ia berjalan di latar belakang.
Disahkan bahawa Red5 sedang berjalan:
PS aux | grep red5
Ini patut melaporkan barisan panjang dengan java dan banyak pilihan dan arahan ini. Semak start.log jika ia gagal untuk memulakan.
Pastikan Port ini adalah aktif dan red5 (Java) mendengar:

netstat - anp | grep 1935
netstat - anp | grep 5080

Jika 1935 menunjukkan dan 5080 tidak ia mungkin bermaksud pelayan web tidak berjalan. Pada versi Red5 tidak termasuk kerana. Sila lihat Red5 JEE plugin kontena untuk maklumat lanjut.
Anda akan perlu untuk menulis conf/jee-container.xml dengan satu petikan dari balang plugin dan mencipta sebuah plugin / folder dengan beberapa balang (mendapat ini lebih tua red5 pengagihan).


RED5 MULA BUT ON

Dengan cara yang baik akan menjalankan Red5 sebagai Perkhidmatan dengan menambah satu RED5 fail dengan pelaksanaan kebenaran untuk /etc/rc.d/init.d :

#!/bin/bash
#
#
# chkconfig: 2345 85 85
# description/kawalan: Red5 flash streaming server
# processname: RED5
#

PROG = red5
RED5_HOME = / memilih/red5/dist
DAEMON=$RED5_HOME/$PROG.SH
PIDFILE=/VAR/Run/$PROG.PID

# Sumber fungsi Perpustakaan
. /etc/rc.d/init.d/functions

[ -r /etc/sysconfig/red5 ] && . /dan lain-lain/sysconfig/red5

RETVAL = 0

kes “$1” dalam
mula)
$ - n echo”Bermula $PROG: “
CD $RED5_HOME
$DAEMON >/dev/null 2>/dev/null &
RETVAL = $?
Jika [ $RETVAL - eq 0 ]; kemudian
echo $! > $PIDFILE
sentuhan /var/lock/subsys/$ PROG
Fi
[ $RETVAL - eq 0 ] && $ kejayaan”$PROG permulaan” || $ kegagalan”$PROG permulaan”
echo
;;
berhenti)
$ - n echo”Memadam $PROG: “
killproc -p $PIDFILE
RETVAL = $?
echo
[ $RETVAL - eq 0 ] && RM /var/lock/subsys/$ -f PROG
;;
mula semula)
$0 berhenti
$0 mula
;;
status)
status $PROG -p $PIDFILE
RETVAL = $?
;;
*)
echo $”Penggunaan: $0 {mula|berhenti|mula semula|status}”
RETVAL = 1
esac

Keluar $RETVAL

Maka anda boleh menggunakan mula Perkhidmatan red5|berhenti|mula semula .

Atau menambah kedua-dua barisan untuk /etc/rc.d/rc.local agar ia mula pada setiap pelayan mula:
CD /opt/red5/dist
/opt/RED5/Dist/RED5.SH > restart.log &

Pastikan jangka anda daripada folder yang betul. Di/memilih/red5 tidak akan bekerja-anda mesti menjalankannya dari/memilih/red5/dist / .

Semasa berjalan dengan Red5 anda sepatutnya boleh mengakses http://anda-pelayan-domain-atau-ip:5080/ .

Jika ia berfungsi perkara pertama yang pergi ke http://pelayan anda-:5080/pemasang /dan memasang admin. Kemudian untuk http://pelayan anda-:5080/admin/register.html dan Daftar satu nama pengguna dan kata laluan. Maka anda boleh menyemak statistik permohonan bila-bila masa dari http://pelayan anda-:5080/admin / dengan pelayan ip dan nama pengguna berdaftar, kata laluan.

MERAH 5 MULA SEMULA

Mulakan semula Red5 bila-bila masa anda mengemas kini fail di dalam folder /opt/red5/dist/webapps – di mana semua permohonan perlu dipasang.

Biasanya ini harus bekerja dan harus digunakan setiap kali anda menambah permohonan baru.

1. Semak jika red5 sedang berjalan:
PS aux | grep red5

2. Pergi ke folder yang dan tutup red5:

Perkhidmatan red5 bersuara

atau

CD /opt/red5/dist
./RED5-shutdown.sh

3. Lihat jika ia masih berjalan atau tidak:
PS aux | grep red5

4. Mula semula, dan juga membuat ia keluaran kayu balak ke dalam fail mengikut pilihan anda:
mula Perkhidmatan red5

atau

./RED5.SH > Start.log &

5. Pastikan ia kembali online:
PS aux | grep red5

Kita juga melihat bahawa merah-shutdown.sh kadang-kadang tidak tutup ia membenarkan mula semula apabila webapps akan ditambah atau dikemaskini. Ini biasanya berlaku apabila red5 membeku kerana ia menemui ralat seperti berjalan keluar dari ingatan. Jadi kita jalankan PS aux | grep red5 untuk melihat proses id (nombor pertama: PID) dan jalankan membunuh proses id Jika ia masih hidup.

MEMBOLEHKAN PELABUHAN

Pada sesetengah sistem akar tidak boleh mengikat pelabuhan di atas 1000's di awal jadi red5 mesti dijalankan daripada akaun lain.

Mengesahkan bahawa Red5 mendengar pada port 5080 Jika anda tidak boleh mendapatkan http://yourserver:5080/:
netstat - anp | grep 5080

Jika menggunakan iptables membolehkan Port ini:
iptables-INPUT -p tcp -m protokol kawalan penghantaran-— dport 3690 -j terima
iptables-INPUT -p tcp -m tcp —-dport 5080 -j terima
iptables-INPUT -p tcp -m protokol kawalan penghantaran-— dport 1935 -j terima
iptables-INPUT -p tcp -m tcp —-dport 1936 -j terima
iptables-INPUT -p tcp -m protokol kawalan penghantaran-— dport 8088 -j terima

Kadang-kadang pelabuhan perlu ditatarajah dalam firewall perkakasan. Hubungi pembekal pelayan / pentadbir untuk maklumat lanjut tentang membolehkan pelabuhan.

Maklumat ini disediakan oleh tuan rumah juga boleh membantu.

Sila ambil perhatian bahawa peraturan adat iptables perlu diletakkan di dalam direktori yang disenaraikan di bawah.
/dan lain-lain/sysconfig/iptables-custom

Peraturan firewall perisian yang disenaraikan seperti berikut:
# kucing /etc/sysconfig/iptables-custom/99Red5 * penapis

-INPUT -p -m tcp tcp –dport 1935 -j terima
-INPUT -p -m tcp tcp –dport 1936 -j terima
-INPUT -p -m tcp tcp –dport 5080 -j terima
-INPUT -p -m tcp tcp –dport 8088 -j terima

MELAKUKAN

RED5 & VIDEOWHISPER

Ini dilakukan bagi pemasangan aplikasi VideoWhisper. Untuk melakukan itu hanya memuat turun aplikasi rtmp videowhisper Tempahan, unzip pada komputer anda dan menyalin videowhisper folder dan semua yang kandungan untuk/memilih/red5/dist/webapps . Sebagai pengesahan, Semak bahawa anda mempunyai satu /opt/red5/dist/webapps/videowhisper/WEB-INF / folder pada pelayan awda. Selepas menyalin/pengemaskinian ini, memulakan semula pelayan Red5 (seperti yang diterangkan di atas) dan anda boleh memasang di sidang video videowhisper / Live streaming skrip untuk menggunakan aplikasi rtmp baru.

Permohonan RTMP VideoWhisper Red5 mempunyai sesetengah seting sejuk, seperti membolehkan akses dengan pemain luar / pemfailan strim video semua sebagai fail flv / membataskan capaian kepada domain tertentu / menetapkan laluan mutlak untuk strim secara langsung dan rakaman supaya dapat berkongsi video dengan aplikasi lain (iaitu. perkongsian video). Edit semua ini di WEB-INF/red5-web.properties dan memulakan semula pelayan Red5.

Jika kita lupa untuk menyebut sesuatu di sini, atau anda mempunyai sebarang soalan mengenai ini mengemukakan pertanyaan anda di Video Whisper Contact Page atau komen di bawah.

Alternatif untuk melakukan pemasangan red5 diri sendiri akan Perintah red5 pemasangan .

Jika anda tidak mempunyai masa dan pengalaman untuk menjalankan pelayan atau vps anda sendiri, anda perlu menggunakan hosting terurus red5 .

CP -rf /opt/red5/dist/webapps / * / akar/tmp/red5/dist/webapps /