Arahan php perubahan dengan suPHP

Anda perlu mencipta 2 fail dalam public_html Laman web di mana suPHP telah didayakan. .Htaccess yang menetapkan laluan ke php.ini konfigurasi dan php.ini yang dengan arahan-arahan.
Anda boleh menukar seting php dan memuatkan sambungan dari php.ini sebuah pusat untuk semua lokasi folder.

 

Contoh bagi akaun “nama akaun”. Pastikan bahawa anda mengemas kini yang dalam kandungan .htaccess:

.Htaccess

suPHP_ConfigPath /home/[nama akaun]/public_html

 

php.ini

register_globals = cuti
EXTENSION=PDO.So

EXTENSION=pdo_sqlite.So
EXTENSION=SQLite.So
EXTENSION=pdo_mysql.So
EXTENSION=geoip.So