Memasang GeoIP PHP sambungan

Pasang GeoIP C API
Perubahan 1.4.8 untuk memuat turun versi.

CD /usr/local/src
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/api/c/GeoIP.tar.gz
tar zxvf GeoIP.tar.gz
CD GeoIP-*
./Konfigurasi
membuat
membuat semakan
membuat memasang

Memasang PHP PECL sambungan

pecl pasang geoip

Mencari php.ini

php -i | grep php.ini

Membolehkan sambungan untuk memuatkan dalam php.ini:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Sambungan yang dinamik ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
EXTENSION=geoip.So

Awda mungkin perlu memulakan semula pelayan HTTP (Apache) untuk menggunakan perubahan.

Pangkalan data download Geo Lite bandar

CD /usr/local/src
wget -N - q http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
gunzip GeoLiteCity.dat.gz
MV GeoLiteCity.dat /usr/local/share/GeoIP/GeoIPCity.dat

Bagi projek-projek pengesanan dan pengeluaran yang lebih tepat, membeli dalam pangkalan data GeoCity penuh dari MaxMind.