Dasar privasi

Dasar privasi

Videochat-Scripts.com adalah komited untuk melindungi privasi anda. Hubungi kami di submit.ticket@videowhisper.com Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kemusykilan mengenai penggunaan Data peribadi anda dan kami akan dengan senang hati membantu anda.

Dengan menggunakan Laman ini atau / dan perkhidmatan kami, anda membenarkan Pemprosesan Data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam polisi privasi ini.

Jadual kandungan

 1. Definisi yang digunakan dalam dasar ini
 2. Prinsip-prinsip perlindungan data yang kita ikuti
 3. Hak apa yang anda ada mengenai Data peribadi anda
 4. Apa Data peribadi yang kami kumpulkan mengenai anda
 5. Bagaimana kami menggunakan Data peribadi anda
 6. Siapa lagi mempunyai akses kepada Data peribadi anda
 7. Bagaimana kami mendapatkan data anda
 8. Maklumat tentang cookies
 9. Maklumat untuk dihubungi

Definisi

Data peribadi – apa-apa maklumat yang berhubungan dengan orang asli yang dikenalpasti atau dikenalpasti.
Pemprosesan – mana-mana operasi atau set operasi yang dilakukan pada Data peribadi atau set data peribadi.
Subjek data – orang asli Data peribadi yang diproses.
Kanak-kanak – orang asli di bawah 16 umur tahun.
Kita/kami (sama ada dimodalkan atau tidak) -Videochat-Scripts.com

Prinsip-prinsip perlindungan data

Kami berjanji akan mematuhi prinsip perlindungan data berikut:

 • Pemprosesan adalah halal, adil, telus. Aktiviti-aktiviti pemprosesan kami mempunyai taman yang sah. Kami sentiasa menganggap hak anda sebelum memproses Data peribadi. Kami akan memberikan anda maklumat mengenai pemprosesan atas permintaan.
 • Pemprosesan adalah terhad untuk tujuan yang. Aktiviti-aktiviti pemprosesan kami sesuai dengan maksud yang baginya Data peribadi dikumpul.
 • Pemprosesan dilakukan dengan data minimum. Kita hanya kumpulkan dan proses dengan jumlah minima data peribadi yang diperlukan bagi maksud apa-apa.
 • Pemprosesan adalah terhad dengan tempoh masa. Kami tidak akan menyimpan data peribadi anda untuk lebih lama daripada yang diperlukan.
 • Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan ketepatan data.
 • Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan integriti dan kerahsiaan data.

Hak-hak subjek data

Subjek Data itu mempunyai hak yang berikut:

 1. Hak untuk maklumat – bererti anda mempunyai hak untuk mengetahui sama ada Data peribadi anda sedang diproses; apa data dikumpul, dari mana ia diperoleh dan kenapa dan di mana ia diproses.
 2. Hak untuk akses bermakna anda mempunyai hak untuk mengakses data yang dikumpulkan dari/profil anda. Ini termasuk hak anda untuk meminta dan mendapatkan salinan Data peribadi anda yang dikumpulkan.
 3. Hak untuk pembetulan – bererti anda mempunyai hak untuk permintaan pembetulan atau erasure data peribadi anda yang tidak tepat atau tidak lengkap.
 4. Hak untuk erasure – bermakna dalam keadaan tertentu, anda boleh memohon pengeluaran Data peribadi anda kepada boleh dipadam dari rekod kami.
 5. Hak untuk mengehadkan pemprosesan-maknanya di mana syarat-syarat tertentu yang dikenakan, anda mempunyai hak untuk mengehadkan Pemprosesan Data peribadi anda.
 6. Hak untuk membantah pemprosesan-maknanya dalam kes-kes tertentu, anda mempunyai hak untuk objek untuk pemprosesan data peribadi anda, sebagai contoh dalam hal pemasaran langsung.
 7. Hak untuk membantah automatik pemprosesan – bererti anda mempunyai hak untuk objek untuk pemprosesan automatik, termasuk profil; dan tidak perlu tertakluk kepada keputusan semata-mata berdasarkan automatik pemprosesan. Kebenaran ini, anda boleh bersenam apabila terdapat hasil daripada profil yang menghasilkan kesan-kesan undang-undang berkaitan atau ketara keatas anda.
 8. Hak untuk mudah-alih data – anda mempunyai hak untuk mendapatkan Data peribadi anda dalam format yang boleh dibaca oleh mesin atau jika ianya dilaksanakan, sebagai Pindahan langsung daripada satu pemproses yang lain.
 9. Hak untuk mengemukakan aduan – sekiranya kawasan tersebut kami menolak permintaan anda di bawah hak akses, kami akan memberikan anda sebab mengapa. Jika anda tidak berpuas hati dengan cara permintaan anda telah dikendalikan Sila hubungi kami.
 10. Hak untuk bantuan pihak berkuasa penyeliaan – bermaksud anda mempunyai hak untuk bantuan dengan pihak berkuasa penyeliaan dan hak untuk remedi undang-undang lain seperti menuntut ganti rugi.
 11. Hak untuk menarik balik kebenaran – anda berhak menarik balik segala kebenaran yang diberikan untuk pemprosesan data peribadi anda.

Data yang kita kumpulkan

[TODO] – Maklumat yang anda berikan kami dengan
Ini mungkin alamat e-mel, nama, alamat bil, alamat rumah dan lain-lain – terutamanya maklumat yang diperlukan untuk menghasilkan produk/perkhidmatan atau untuk meningkatkan pengalaman pelanggan anda dengan kami. Kami menyimpan maklumat yang anda berikan kepada kami dengan dalam usaha anda untuk komen atau melaksanakan aktiviti-aktiviti lain di laman web. Maklumat ini termasuklah, sebagai contoh, nama dan e-mel alamat anda.

[TODO] – Maklumat yang dikumpul secara automatik mengenai anda
Ini termasuk maklumat yang disimpan secara automatik oleh cookies dan lain-lain alat sesi. Sebagai contoh, maklumat troli membeli-belah, alamat IP anda, Sejarah anda membeli-belah (Jika ada apa-apa) dan lain-lain. Maklumat ini akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan anda. Apabila anda mengguna Perkhidmatan kami atau melihat kandungan laman web kami, aktiviti-aktiviti anda boleh log masuk.

[TODO] – Maklumat daripada rakan kongsi kami
Kami mengumpul maklumat daripada rakan kongsi kami dipercayai dengan pengesahan bahawa mereka mempunyai undang-undang Taman untuk berkongsi maklumat dengan kami. Ini adalah sama ada maklumat anda telah memberikan mereka secara langsung dengan atau bahawa mereka telah berkumpul anda atas sebab-sebab undang-undang lain. Lihat senarai rakan-rakan kami di sini.

Maklumat umum
Kami mungkin mengumpulkan maklumat mengenai anda yang boleh didapati secara umum.

Bagaimana kami menggunakan Data peribadi anda

Kami menggunakan Data peribadi anda untuk:

 • memberikan perkhidmatan kami kepada anda. Ini termasuk contohnya mendaftar akaun anda; menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan yang anda minta lain; menyediakan anda dengan barangan promosi pada permintaan anda dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan produk dan perkhidmatan mereka; berkomunikasi dan berinteraksi dengan anda; dan memberitahu anda tentang perubahan kepada mana-mana Perkhidmatan.
 • mempertingkatkan pengalaman pelanggan anda;
 • memenuhi kewajipan di bawah kontrak atau undang-undang;
 • [TODO]

Kami menggunakan Data peribadi anda atas sebab-sebab sah dan/atau dengan kebenaran anda.

Atas alasan-alasan memasuki kontrak atau memenuhi obligasi kontraktual, kami memproses Data peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • untuk mengenal pasti;
 • untuk menyediakan perkhidmatan atau hantar/menawarkan anda produk yang;
 • untuk berkomunikasi sama ada untuk jualan atau invois;
 • [TODO]

Atas alasan kepentingan sah, kami memproses Data peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • untuk menghantar peribadi menawarkan * (daripada kami dan/atau rakan-rakan kami dipilih dengan teliti);
 • untuk mentadbir dan menganalisa asas pelanggan kami (kelakuan pembelian dan sejarah) bagi meningkatkan kualiti, pelbagai, dan ketersediaan produk / perkhidmatan yang ditawarkan/disediakan;
 • menjalankan soal selidik mengenai kepuasan pelanggan;
 • [TODO]

Selagi anda telah tidak memaklumkan kepada kami jika tidak, kami anggap menawarkan anda produk/perkhidmatan yang sama atau sama untuk pembelian sejarah/melayari tingkah laku anda untuk kepentingan kami sah.

Dengan persetujuan anda kami memproses Data peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • untuk menghantar surat berita dan kempen menawarkan (daripada kami dan/atau rakan-rakan kami dipilih dengan teliti);
 • untuk tujuan lain yang kami telah meminta keizinan anda untuk;
 • [TODO]

Kami memproses Data peribadi anda untuk memenuhi kewajipan meningkat daripada undang-undang dan/atau menggunakan Data peribadi anda untuk opsyen yang diberikan oleh undang-undang. Kami berhak untuk anonymise Data peribadi yang dikumpul dan untuk menggunakan mana-mana data tersebut. Kami akan menggunakan data di luar skop dasar ini hanya apabila ia anonymised. Kita menyimpan maklumat bil dan lain-lain maklumat yang dikumpul tentang anda untuk seberapa lama yang diperlukan untuk tujuan perakaunan atau kewajipan lain dari undang-undang, tetapi tidak melebihi [TODO]

Kami mungkin memproses Data peribadi anda untuk tujuan tambahan yang tidak disebut di sini, tetapi adalah serasi dengan tujuan asal yang mana data yang dikumpul. Untuk melakukan ini, kami akan memastikan bahawa:

 • kaitan antara tujuan, konteks dan jenis Data Peribadi adalah sesuai untuk pemprosesan selanjutnya;
 • Proses selanjutnya tidak akan memudaratkan kepentingan anda dan
 • akan ada perlindungan yang sesuai untuk diproses.

Kami akan memberitahu anda apa-apa proses selanjutnya dan tujuan.

Orang lain mana boleh mengakses Data peribadi anda

Kami tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan orang yang tidak dikenali. Data peribadi mengenai anda adalah dalam beberapa kes yang diberikan kepada rakan yang dipercayai untuk sama ada memungkinkan penyediaan perkhidmatan kepada anda atau untuk meningkatkan pengalaman pelanggan anda. Kami berkongsi data anda dengan:

Rakan pemprosesan:

 • [TODO]

Rakan niaga kami:

 • [TODO]

Pihak-pihak ketiga yang berkaitan:

 • [TODO]

Kami hanya bekerjasama dengan rakan-rakan yang dapat memastikan tahap perlindungan kepada Data peribadi anda mencukupi pemprosesan. Kami mendedahkan Data peribadi anda kepada pihak ketiga atau pegawai-pegawai awam apabila kita sah wajib untuk berbuat demikian. Kami mungkin mendedahkan Data peribadi anda kepada pihak ketiga jika anda telah mengizinkan kepadanya atau jika ada alasan undang-undang lain untuk.

Bagaimana kami mendapatkan data anda

Kami melakukan yang terbaik untuk menyimpan Data peribadi anda selamat. Kami menggunakan protokol selamat untuk komunikasi dan memindahkan data (seperti HTTPS). Kami menggunakan anonymising dan pseudonymising di mana sesuai. Kami memantau sistem kami mungkin kelemahan dan serangan.[TODO] – Huraikan langkah-langkah keselamatan tambahan.

Walaupun kita cuba yang terbaik kita tidak boleh menjamin keselamatan maklumat. Walau bagaimanapun, kami berjanji untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa yang sesuai bagi pelanggaran data. Kami juga akan memberitahu anda jika terdapat satu ancaman kepada hak-hak atau kepentingan. Kami akan melakukan segala-galanya yang kita wajar boleh untuk mengelakkan pelanggaran keselamatan dan membantu pihak berkuasa sekiranya berlaku sebarang pelanggaran.

Jika anda mempunyai akaun dengan kami, ambil perhatian bahawa anda perlu simpan rahsia nama pengguna dan kata laluan anda.

Kanak-kanak

Kami tidak bercadang untuk mengumpul atau akan mengumpulkan maklumat daripada anak-anak. Kami tidak mensasarkan kanak-kanak dengan perkhidmatan kami.

Kuki dan teknologi lain yang kita gunakan

Kami menggunakan kuki dan/atau teknologi untuk menganalisis tingkah laku pelanggan, menguruskan laman web, mengesan pengguna’ pergerakan, dan untuk mengumpul maklumat mengenai pengguna. Ini dilakukan untuk memperibadikan dan mempertingkatkan pengalaman anda dengan kami.

Kuki adalah fail teks kecil yang disimpan pada komputer anda. Biskut menyimpan maklumat yang digunakan untuk membantu menjadikan tapak kerja. Hanya kita boleh mengakses cookie yang dicipta oleh laman web kami. Anda boleh mengawal kuki pada tahap pelayar. Memilih untuk menolak cookie mungkin menghalang penggunaan fungsi tertentu.

Kami menggunakan cookies untuk tujuan-tujuan berikut:

 • Perlu cookies-cookies yang diperlukan untuk anda supaya dapat menggunakan sesetengah ciri-ciri penting di laman web kami, seperti log in. Cookies ini tidak mengumpul maklumat peribadi.
 • Fungsi cookie-cookies memberikan kefungsian yang menggunakan perkhidmatan kami lebih mudah untuk membuat dan membuat menyediakan lebih ciri-ciri peribadi yang mungkin. Sebagai contoh, mereka mungkin masih ingat nama anda dan e-mel dalam bentuk komen supaya anda tidak perlu untuk memasukkan semula maklumat ini seterusnya masa ketika mengulas.
 • Analisis cookies – kuki ini digunakan untuk mengesan penggunaan dan prestasi Laman web dan perkhidmatan kami
 • Iklan biskut – kuki ini digunakan untuk menghantar iklan yang berkaitan kepada anda dan minat anda. sebagai tambahan, ianya digunakan untuk menghadkan bilangan kali anda melihat iklan. Mereka biasanya ditempatkan ke laman web oleh pengiklanan rangkaian dengan kebenaran pengendali Laman web. Cookies ingat bahawa anda telah melawat laman web dan maklumat ini dikongsi dengan organisasi lain seperti pengiklan. Sering mensasarkan atau iklan biskut akan dipautkan kepada kefungsian Laman web yang disediakan oleh pertubuhan lain.

Anda boleh mengalih keluar cookie yang disimpan dalam komputer melalui tetapan penyemak imbas anda. Selain itu, anda boleh mengawal beberapa cookies pihak ke-3 dengan menggunakan platform peningkatan privasi seperti optout.aboutads.info atau youronlinechoices.com. Untuk maklumat lanjut mengenai cookies, Lawatan allaboutcookies.org.

Kami menggunakan Google Analytics untuk mengukur trafik di laman web kami. Google mempunyai dasar privasi mereka sendiri yang anda boleh menyemak semula di sini. Jika anda ingin memilih untuk keluar daripada pengesanan oleh Google Analytics, layari di Google Analytics opt-out Laman.

Maklumat untuk dihubungi

Hubungi wakil di Kesatuan Eropah

Pihak berkuasa penyeliaan
E-mel: Info@dataprotection.IE
Telefon: +353 57 868 4800

Perubahan kepada dasar privasi ini

Kami berhak untuk menukar polisi privasi ini.
Pengubahsuaian terakhir dibuat Mei 25, 2018.