نصب دستور wget با پشتیبانی از SSL

برای حل خطا مانند “پشتیبانی از HTTPS در وارد نمی شود.” :

دستور wget HTTP://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.13.tar.gz
تار xvzf دستور wget-1.13.tar.gz
سی دی دستور wget-1.13
./پیکربندی –با اس اس ال = OpenSSL را
ساخت
را نصب کنید
اکو Y | CP -f SRC / دستور wget / usr / بن /
دستور wget –کمک

RED5 0.9 نهایی منتشر شد

مطلع شدن از RED5 0.9 نهایی (27 ژانویه 2010) از جانب http://code.google.com/p/red5/.

این نسخه نهایی شامل پیشرفت های مهم و رفع اشکال.
http://code.google.com/p/red5/updates/list

RED5 آموزش
نصب و راه اندازی RED5 لینوکس
نصب و راه اندازی RED5 Unbuntu لینوکس
اجرا RED5 & سرور Wowza فلش مدیا در همان سرور لینوکس

خدمات RED5
میزبانی RED5
نصب و راه اندازی RED5 بر روی سرور مجازی & سرور های اختصاصی (لینوکس / پنجره ها)

ادامه مطلب “RED5 0.9 نهایی منتشر شد”