اجرا RED5 & سرور Wowza فلش مدیا در همان سرور لینوکس

در این ارسال نشان می دهد که چگونه به نصب Wowza در سرور است که در آن یکی دیگر از سرور RTMP وجود دارد, در حال حاضر نصب, i.e. RED5. دویدن 2 سرور فراهم آورده در همان زمان و اجازه می دهد برنامه های کاربردی برای اتصال در هر دو به طور همزمان.

ادامه مطلب “اجرا RED5 & سرور Wowza فلش مدیا در همان سرور لینوکس”