اسکن امنیتی برای سرور و سرور مجازی

در اینجا این است که چگونه به نصب 2 ابزار محبوب برای اسکن سرور خود را برای روت کیت ها, تروجان ها:

 

RKHunter
http://rkhunter.sourceforge.net/

نصب

دستور wget HTTP://downloads.sourceforge.net/project/rkhunter/rkhunter/1.3.8/rkhunter-1.3.8.tar.gz
تار -xvzf rkhunter-1.3.8.tar.gz
سی دی rkhunter-1.3.8
./installer.sh –نصب
rkhunter –propupd

اسکن

rkhunter –بررسی

همچنین بررسی نتیجه ورود /var/log/rkhunter.log .

 

 

ChkRootkit
http://www.chkrootkit.org/

نصب

FTP دستور wget://ftp.pangeia.com.br/pub/seg/pac/chkrootkit.tar.gz
تار xvzf chkrootkit.tar.gz
chkrootkit سی دی *
ایجاد حس

اسکن

./chkrootkit