افزونه ستاره بررسی میزان – بررسی محتوای با رأی ستاره

با این پلاگین, هر نوع محتوا می تواند مورد بررسی و بررسی صورت لزوم ذکر شده می تواند.

بررسی میزان ستاره – پلاگین وردپرس

آن ’ ها مبتنی بر آژاکس (بازنگری صفحه مورد نیاز هنگام ارسال, به روز رسانی, لیست بررسی) و به راحتی می توان با shortcodes یکپارچه.

نظر شما:

بررسی فرم....

 

بررسی پست:

بارگذاری نظرات..

 

نحوه استفاده از این?

در مثال, اگر شما پست محصول الکترونیکی ارائه و می خواهند اعضای سایت قادر به بررسی و میزان جنبه های مختلف به طور جداگانه مانند ویژگی ها و عملکرد این می تواند انواع مطالب و محتوا.