نصب CSF ConfigServer امنیت & فایروال

[object Window]
دستور wget HTTP://www.configserver.com/free/csf.tgz
تار -xzf csf.tgz
CSF سی دی
./install.sh

پیکربندی ویرایش از WHM> ConfigServer امنیت & فایروال > پلاگین و یا به صورت دستی از /و غیره / CSF / csf.conf .

فعال کردن اتصالات های دریافتی بر روی پورت 1935 [object Window] 5080 برای حمایت RED5.