نصب جوملا

دانلود در کامپیوتر و سپس استخراج فایلها توسط اف تی پی آپلود در اینترنت ADSL زمانبر است.

دریافت لینک دانلود از http://www.joomla.org/download.html .

با فرض نصب برای camcomm حساب:

سی دی/خانه/camcomm
دستور wget HTTP://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/16024/69674/Joomla_1.7.3-Stable-Full_Package.zip
جدا کردن public_html هاست -د Joomla_1.7*
مرحله تشکیل هلیوم وقتی -R camcomm:camcomm public_html / *

 

سپس باز کردن وب سایت و روش نصب را دنبال کنید.