HTML5 App (بتا)

VideoWhisper WebRTC HTML5 مبتنی بر وب app در حال حاضر در بتا برای تست در دسترس است.

آن را با وجود دارد PaidVideoChat.com راه حل که در آن فراهم می کند 2 قابلیت های videochat راه (به عنوان نشان می در درخواست). نوازندگان حال حاضر می توانید شروع به استفاده از اتاق انتخاب کنید رابط برنامه HTML5 و برای تمام کاربران در دسترس است.

2 راه videochat در برنامه VideoWhisper HTML5

1 راه پخش در نرم افزار VideoWhisper HTML5

VideoWhisper HTML5 App ساخته شده در واکنش نشان می دهند و ممکن است برای نسخه های بومی واکنش نشان می دهند برای iOS اقتباس / اندروید.