نصب مجدد پرل, پنل, همه بسته یام

نصب مجدد بسته یام

 

یام پاک کردن تمام
به روز رسانی یام
یام نصب مجدد $(یام لیست نصب | AWK،{چاپ $1}')

نصب مجدد پرل
مطلع شدن از منبع را از http://search.cpan.org/dist/perl/ , بایگانی خارج و به آن پوشه.

 

یام نصب شورای همکاری خلیج فارس را
SH پیکربندی -دو -Dusethreads
ساخت && را آزمون && را نصب کنید

سی دی / usr / بن
MV پرل پرل پشتیبان گیری
اند ln -s / usr / محلی / بن / پرل پرل

 

نصب مجدد پنل و رفع حساب

/اسکریپت ها / upcp –زور
/اسکریپت ها / fixhome
/اسکریپت ها / chownpublichtmls