معیار سرور مجازی خود و یا سرور اختصاصی

سرورهای متعدد یا VPS و می خواهید به مقایسه عملکرد با اجرای یک معیار به عنوان ریشه?

این مدتی طول می کشد.

دستور wget HTTP://byte-unixbench.googlecode.com/files/UnixBench5.1.3.tgz
gunzip - dvc UnixBench5.1.3.tgz | تار xvf –
سی دی UnixBench
ساخت
./دویدن

همچنین نسخه های قدیمی تر در بحث وب میزبانی یافت:

دستور wget HTTP://members.dslextreme.com/users/andylee/unixbench-4.1.0-wht.tar.gz
gunzip - dvc unixbench 4.1.0 wht.tar.gz | تار xvf –
سی دی unixbench 4.1.0--wht-2
ساخت
./دویدن