نصب ghostscript و ImageMagick را بر روی لینوکس

یام نصب TCL-DEVEL لیبپیانجی-DEVEL libjpeg-DEVEL Ghostscript را-DEVEL از bzip2-DEVEL freetype-DEVEL libtiff-DEVEL

SVN همکاری HTTP://svn.ghostscript.com/ghostscript/trunk/gs
سی دی GS
./autoconf.sh
./پیکربندی && ساخت && را نصب کنید

FTP دستور wget://ftp.imagemagick.org/pub/ImageMagick/ImageMagick.tar.gz
سی دی ImageMagick را-6.6.5-4
./پیکربندی –پیشوند = / usr / محلی –با bzlib = بله –با fontconfig = بله –با freetype = بله –با gslib = بله –با GVC = بله –با-JPEG = بله –با-JP2 = بله –با-PNG = بله –با کج خلقی = بله
ساخت && را نصب کنید

شما باید چیزی شبیه به این:

ریشه @ میزبان [~]# تبدیل –نسخهٔ
نسخه: ImageMagick را 6.6.5-4 2010-10-28 Q16 HTTP://www.imagemagick.org
کپی رایت: کپی رایت (C) 1999-2010 ImageMagick را استودیو LLC
امکانات: کتابخانه
ادامه مطلب “نصب ghostscript و ImageMagick را بر روی لینوکس”