نصب RED5 در لینوکس SUSE

اول مطمئن شوید سیستم خود را به مطمئن شوید که چه نصب.

استفاده کنید دستور uname -a برای دیدن اگر شما نیاز به دانلود 32      die 64 نسخه بیت.

مطلع انتشار SUSE: گربه / و غیره / سوزه انتشار

نصب JDK

نصب آخرین JDK از http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp .

استفاده از یک دستور chmod + x را اجرایی فایل های دانلود شده و آن را اجرا.

اطمینان حاصل کنید که آخرین نسخه استفاده شده است:

اند ln -s /USR / جاوا / شدن /usr / محلی / JDK
اند ln -s
/USR / جاوا / شدن / JRE /usr / محلی / JRE
RM / usr / بن / جاوا

اند ln -s
/USR / جاوا / شدن / بن / جاوا /usr / بن / جاوا
صادرات JAVA_HOME = مسیر / usr / جاوا / شدن /


نصب SVN

مطلع SVN از: HTTP://software.opensuse.org/search?baseproject = ALL&P = 1&Q = براندازی

نصب RPM ها با: دور در دقیقه -IV package.rpm بسته

نصب هر گونه وابستگی به عنوان مورد نیاز. جستجو از http://software.opensuse.org/search .

نصب ANT

دستور wget HTTP://www.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.8.0-bin.tar.gz
تار zxvf آپاچی مورچه 1.8.0-bin.tar.gz
MV آپاچی مورچه 1.8.0 / usr / محلی / مورچه

پیکربندی
ANT_HOME صادرات = / usr / محلی / مورچه
اند ln -s / usr / محلی / مورچه / بن / مورچه / usr / محلی / بن / مورچه

جایگزین مورچه های قدیمی
RM / usr / بن / مورچه
اند ln -s / usr / محلی / مورچه / بن / مورچه / usr / بن / مورچه

چک کردن نسخه مورچه:
-Version مورچه


نصب RED5

مطلع شدن از RED5 :
SVN همکاری HTTP://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk RED5

ساخت RED5 :
RED5 سی دی
مورچه آماده
ناحیه مورچه

حرکت RED5:
سی دی ..
MV RED5 / انتخاب کردن / RED5

این عمل RED5

شروع RED5 (زمانی که نیاز و یا در راه اندازی مجدد سرور):
سی دی / انتخاب کردن / RED5 / ناحیه
./red5.sh > start.log &

نصب برنامه های کاربردی / به روز رسانی در / انتخاب کردن / RED5 / فاصله / پوشه وبی . برای تغییرات تاثیر گذار, RED5 باید دوباره شروع شود:

1. بررسی کنید که RED5 در حال اجرا است:
AUX PS | grep استفاده RED5

2. برو به پوشه خود و بسته RED5 پایین:
سی دی / انتخاب کردن / RED5 / ناحیه
./red5-shutdown.sh

3. دیدن اگر آن را هنوز در حال اجرا یا نه:
AUX PS | grep استفاده RED5

4. راه اندازی مجدد آن, و همچنین خروجی آن را به سیاهههای مربوط به یک فایل از انتخاب شما:
./red5.sh > start.log &

5. اطمینان حاصل کنید که آن را به عقب آنلاین:
AUX PS | grep استفاده RED5