Instalace Red5 na Debianu

Nejnovější verze nainstalované s tímto tutorial:
Red5 1.0.0 RC2
Java 1.6.0_26
Mravenec 1.8.4

Přinejmenším Debian 5 (Lenny) požadováno:
Cat/etc/debian_version

Získání verze:
Cat/proc/verze
uname - a
Cat/etc/issue
Cat/etc/debian_version

Ujistěte se, že systém může vyžadovat všechny závislosti z /etc/apt/sources.list:
deb http://hlavní Security.debian.org/ squeeze/aktualizace
deb-src http://hlavní Security.debian.org/ squeeze/aktualizace
deb http://FTP.us.debian.org/Debian stabilní hlavní contrib non-free
deb http://hlavní FTP.debian.org/debian/ squeeze-updates
deb-src http://hlavní FTP.debian.org/debian/ squeeze-updates
Komentáře, odkazy cd s # je-li distribuční cd není vložen.

Pokud není systém v angličtině, Povolit:
dpkg-reconfigure locales
Exportujte LANG = cs_CZ. UTF-8

Aktualizovat /etc/enviroment

Budete muset restartovat.

 

Aktualizace:
apt-get update

Nainstalovat Subversion:
apt-get - y nainstalovat subversion

Instalace nástrojů k vytváření vlastních balíčků Debianu:
apt-get - y nainstalujte dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot

Nainstalovat Java (slunce licenci přijmout, pokud platí):
apt-get - y nainstalovat java balíček
apt-get - y nainstalovat sun-java6-jre
apt-get - y install sun-java6-jdk
Java-verze

Nainstalovat Apache Mravenec:
wget http://www.Apache.org/DIST/ANT/binaries/Apache-Ant-1.8.4-bin.tar.gz
tar zxvf apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
apache ant 1.8.4 /usr/local/ant MV
Export ANT_HOME = / usr/local/mravenec
/usr/místní/ant/bin/ant - verze

Stáhnout nejnovější verzi Red5:
SVN co http://Red5.googlecode.com/SVN/Java/Server/trunk red5-kufr

Spusťte ant vybudovat red5:
CD red5-kufr
/usr/místní/ant/bin/mravenec

Nasadit red5:
mkdir /usr/local/red5
CP -R dist / * / usr/local/red5 /
CD /usr/local/red5
chmod 755 Red5.sh

Nasadit své vlastní aplikace v/usr/local/red5/webapps .
V příkladu VideoWhisper Red5 RTMP aplikace potřebné ke spuštění VideoWhisper řešení.

Začátek Red5 v pozadí:
CD /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

Ověřte, že správné porty jsou vázány na:
netstat-mravenec

 

Je třeba restartovat pokaždé, když přidáte webapps /usr/local/red5/webapps nebo změnit konfiguraci nebo restartujte server red5.

Uzavřít Red5:
CD /usr/local/red5
./Red5-shutdown.sh

Nebo zabije Red5 procesů:
PS aux | grep red5
zabít $process_ID

Znovu spusťte:
CD /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

 

Lze také nasadit jako službu spustit automaticky při spuštění serveru:

VI /etc/init.d/red5

#! /bin/sh
# Dejte tyto obsah na: /etc/init.d/Red5
# změnit cestu k adresáři red5 níže podle potřeby
RED5_DIR = / usr/local/red5

začátek()
{
ozvěna “Spouštění služby Red5”
sudo su root -c “CD $RED5_DIR; ./Red5.sh > /var/log/Red5.log &”
návrat
}

Stop()
{
ozvěna “Vypínání red5”
sudo su root -c ' killall red5 java’
návrat
}

případ “$1” v
začátek)
začátek
;;
Stop)
Stop
;;
restartování počítače)
Stop
začátek
;;
*)
ozvěna “Využití: {začátek|Stop|restartování počítače}”
ukončit 1
;;
ESAC
ukončit $?

chmod + x /etc/init.d/red5

Online Video konzultace řešení VideoWhisper

VideoWhisper Video konzultace je premium HD video komunikační software určený pro on-line video konzultace, školení, webové semináře, koučování a online spolupráce.

Byl navržen pro málo mnoho 2 způsobem moderoval video komunikace. Moderátoři řídí, co účastník se zobrazí na hlavní obrazovce (reproduktor) a lze také přidat další účastník (tazatel) klást otázky nebo pomáhat. Účastníci mohou změnit jejich veřejné status (tj.. žádost mluvit), odesílání a stahování souborů místnost, text a video chat.

Online Video konzultace Software