Instalace bezpečnostní CSF ConfigServer & Brána firewall

Nainstalovat
wget http://www.ConfigServer.com/Free/CSF.tgz
tar - xzf csf.tgz
CD csf
./Install.sh

Upravit konfiguraci WHM> ConfigServer bezpečnost & Brána firewall > Zásuvné moduly nebo ručně z /etc/CSF/CSF.conf .

Povolit příchozí připojení na portech 1935 a 5080 pro podporou Red5.