Změna směrnic php s suPHP

Je třeba vytvořit 2 soubory v public_html webové stránky, kde je suPHP povoleno. .Htaccess, určující cestu konfigurace php.ini a php.ini se směrnicemi.
Můžete změnit nastavení php a načíst rozšíření z centrálního php.ini pro všechny složky webu.

 

Příklad pro účet “název účtu”. Zkontrolujte, zda že jste aktualizaci, která v .htaccess obsahem:

.htaccess

/ Home / suPHP_ConfigPath[název účtu]/public_html

 

php.ini

register_globals = Off
Extension=PDO.so

Extension=pdo_sqlite.so
Extension=SQLite.so
Extension=pdo_mysql.so
Extension=GeoIP.so