Instalace Red5 na Debianu

Nejnovější verze nainstalované s tímto tutorial:
Red5 1.0.0 RC2
Java 1.6.0_26
Mravenec 1.8.4

Přinejmenším Debian 5 (Lenny) požadováno:
Cat/etc/debian_version

Získání verze:
Cat/proc/verze
uname - a
Cat/etc/issue
Cat/etc/debian_version

Ujistěte se, že systém může vyžadovat všechny závislosti z /etc/apt/sources.list:
deb http://hlavní Security.debian.org/ squeeze/aktualizace
deb-src http://hlavní Security.debian.org/ squeeze/aktualizace
deb http://FTP.us.debian.org/Debian stabilní hlavní contrib non-free
deb http://hlavní FTP.debian.org/debian/ squeeze-updates
deb-src http://hlavní FTP.debian.org/debian/ squeeze-updates
Komentáře, odkazy cd s # je-li distribuční cd není vložen.

Pokud není systém v angličtině, Povolit:
dpkg-reconfigure locales
Exportujte LANG = cs_CZ. UTF-8

Aktualizovat /etc/enviroment

Budete muset restartovat.

 

Aktualizace:
apt-get update

Nainstalovat Subversion:
apt-get - y nainstalovat subversion

Instalace nástrojů k vytváření vlastních balíčků Debianu:
apt-get - y nainstalujte dpkg-dev debhelper dh-make devscripts fakeroot

Nainstalovat Java (slunce licenci přijmout, pokud platí):
apt-get - y nainstalovat java balíček
apt-get - y nainstalovat sun-java6-jre
apt-get - y install sun-java6-jdk
Java-verze

Nainstalovat Apache Mravenec:
wget http://www.Apache.org/DIST/ANT/binaries/Apache-Ant-1.8.4-bin.tar.gz
tar zxvf apache-ant-1.8.4-bin.tar.gz
apache ant 1.8.4 /usr/local/ant MV
Export ANT_HOME = / usr/local/mravenec
/usr/místní/ant/bin/ant - verze

Stáhnout nejnovější verzi Red5:
SVN co http://Red5.googlecode.com/SVN/Java/Server/trunk red5-kufr

Spusťte ant vybudovat red5:
CD red5-kufr
/usr/místní/ant/bin/mravenec

Nasadit red5:
mkdir /usr/local/red5
CP -R dist / * / usr/local/red5 /
CD /usr/local/red5
chmod 755 Red5.sh

Nasadit své vlastní aplikace v/usr/local/red5/webapps .
V příkladu VideoWhisper Red5 RTMP aplikace potřebné ke spuštění VideoWhisper řešení.

Začátek Red5 v pozadí:
CD /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

Ověřte, že správné porty jsou vázány na:
netstat-mravenec

 

Je třeba restartovat pokaždé, když přidáte webapps /usr/local/red5/webapps nebo změnit konfiguraci nebo restartujte server red5.

Uzavřít Red5:
CD /usr/local/red5
./Red5-shutdown.sh

Nebo zabije Red5 procesů:
PS aux | grep red5
zabít $process_ID

Znovu spusťte:
CD /usr/local/red5
./Red5.sh >> Red5.log &

 

Lze také nasadit jako službu spustit automaticky při spuštění serveru:

VI /etc/init.d/red5

#! /bin/sh
# Dejte tyto obsah na: /etc/init.d/Red5
# změnit cestu k adresáři red5 níže podle potřeby
RED5_DIR = / usr/local/red5

začátek()
{
ozvěna “Spouštění služby Red5”
sudo su root -c “CD $RED5_DIR; ./Red5.sh > /var/log/Red5.log &”
návrat
}

Stop()
{
ozvěna “Vypínání red5”
sudo su root -c ' killall red5 java’
návrat
}

případ “$1” v
začátek)
začátek
;;
Stop)
Stop
;;
restartování počítače)
Stop
začátek
;;
*)
ozvěna “Využití: {začátek|Stop|restartování počítače}”
ukončit 1
;;
ESAC
ukončit $?

chmod + x /etc/init.d/red5

Použít JW Player k přehrávání datových proudů aplikací VideoWhisper

S nejnovější verzí aplikace VideoWhisper rtmp, Správci webu mohou povolit podporu externí přehrávač (jak pro FMIS a Red5). To může být povoleno od Nastavení aplikace RTMP.

Je třeba mít allowPlayers = true pro FMIS nebo acceptPlayers = true pro Red5 . Tato nastavení jsou ve výchozím nastavení zapnuta..

To vám umožní přehrávat datový proud vydalo VideoWhisper aplikace flash jako Live Streaming s externí přehrávač jako JW Player.

Ukázka:

Publikovat stream od Živé streamování Demo (tj.. Studio1) a pak ji zobrazit na JW Player. Aktualizovat název kanálu v odkazu, pokud používáte jinou.

VideoWhisper řešení zveřejňovat pravidelné rtmp proudy, které mohou být hrál s přehrávačem JW dle jejich docs.
Jen se ujistěte, že vyplníte videowhisper rtmp adresu jako návazce a uživatelské jméno / název kanálu + “.FLV” jako soubor.

Důležité: Jako nejnovější VideoWhisper řešení také podporují, P2P streaming, Ty je třeba osadit alwaysRTMP = 1 parametr v jejich _login.php nebo ekvivalent skriptu, takže proudy jsou vždy publikovány RTMP. Z tohoto důvodu, Ukázka výše je zakázán (Chcete-li zabránit instalaci těžkých rtmp využití na veřejnosti), Můžete však použít ukázkový kód v vlastní instalace.

 

 

Zde je kód pro vložení JW Player:

<?
zahrnout(“Settings.php”);
$proudu = $_GET["n"];
?>
<id objektu =”hráč” ClassID =”identifikátor CLSID:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000″ Name =”hráč” Šířka =”328″ Výška =”260″>
<param name =”Film” hodnota =”Player.swf” />
<param name =”allowFullScreen” hodnota =”pravda” />
<param name =”AllowScriptAccess” hodnota =”vždy” />
<param name =”FlashVars” hodnota =”soubor =<?=
UrlEncode($Stream)?>.FLV&Streamer =<?= urlencode($rtmp_server)?>&Autostart = true” />
<typ objektu =”aplikace/x-shockwave-flash” data =”Player.swf” Šířka =”328″ Výška =”260″>
<param name =”Film” hodnota =”Player.swf” />
<param name =”allowFullScreen” hodnota =”pravda” />
<param name =”AllowScriptAccess” hodnota =”vždy” />
<param name =”FlashVars” hodnota =”soubor =<?=
UrlEncode($Stream)?>.FLV&Streamer =<?= urlencode($rtmp_server)?>&Autostart = true” />
<p><href =”http://Get.adobe.com/flashplayer”>Získat Flash</o> pro zobrazení přehrávače.</p>
</objekt>
</objekt>

Také tento kód by mohl použít k přehrávání datového proudu vysílání Studio1 s VideoWhisper Live Streaming. Ujistěte se, že máte swobject.js a hráč viral.swf v této složce.

<scénář typu = "text/javascript" src='swfobject.js'></skript> <div id = "mediaspace">Tento text bude nahrazen</div> <scénář typu = "text/javascript"> var = tak nové SWFObject("hráč virové .swf","mpl","320","320","9"); so.addParam("allowfullscreen","pravda"); so.addParam("allowscriptaccess","vždy"); so.addParam("wmode","neprůhledné"); so.addVariable("file","Studio1.flv"); so.addVariable("objem","5"); so.addVariable("streamer","rtmp://Vaše rtmp-server/videowhisper "); so.addVariable("automatické spuštění","pravda"); so.addVariable("kvalita","falešné"); So.Write("mediaspace"); </skript>

JW Player Demo

Zajímavé pluginy:

  • Adtonomy Text reklamy Plugin vám umožní provozovat svůj vlastní textové reklamy v rámci JW FLV Player
  • Google Analytics plugin pro JW Player je navržen tak, aby vám pomůže pochopit, jak dobře vaše video obsahu provádí online
  • AdSolution je LongTail umožňuje spustit před videem, překrytí střední-roll, a post-roll reklamu v programu media player
  • LongTail Video Adtonomy Plugin vám umožní provozovat svůj vlastní FLV reklamy v rámci JW FLV Player
  • Virová, zásuvný modul video distribuce, podporuje tři hlavní funkce: Vložit, odkaz, a doporučení
  • D-související modul umožňuje načíst v seznamu související klipů ve formátu XML