Nainstalovat rozšíření GeoIP PHP

Instalace rozhraní API C GeoIP
Změna 1.4.8 Chcete-li stáhnout verzi.

CD texty
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/api/c/GeoIP.tar.gz
tar zxvf GeoIP.tar.gz
CD GeoIP-*
./Konfigurace
Značka
proveďte kontrolu
Proveďte instalaci

Instalace PHP PECL rozšíření

PECL nainstalovat geoip

Najít php.ini

php -i | grep php.ini

Povolit rozšíření k načtení v php.ini:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dynamické rozšíření ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Extension=GeoIP.so

Budete muset restartovat HTTP server (Apache) Chcete-li aplikovat změny.

Stáhnout Geo Lite City databáze

CD texty
wget -N - q http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
gunzip GeoLiteCity.dat.gz
MV GeoLiteCity.dat /usr/local/share/GeoIP/GeoIPCity.dat

Pro přesnější detekci a výrobní projekty, koupit celé databáze GeoCity od MaxMind.