Spustit Red5 & Wowza Flash Media servery na stejném serveru Linux

Tento příspěvek ukazuje, jak instalace Wowza na serveru, kde je další server RTMP, již nainstalována, tj.. Red5. Spustit 2 RTMP serverů na stejný čas a umožní aplikacím připojit na obou současně.

First install Wowza Media Server. Update version if necessary.

CD/root/tmp
wget http://www.wowzamedia.com/downloads/WowzaMediaServer-2-0-0/WowzaMediaServer-2.0.0.rpm.bin
chmod a+x WowzaMediaServer-2.0.0.rpm.bin
./WowzaMediaServer-2.0.0.rpm.bin

Then fill your Wowza Media Server license ( o free developer license for 10 connections can be used for testing):

cd /usr/local/WowzaMediaServer/bin
./startup.sh

Change rtmp port in /usr/local/WowzaMediaServer-2.0.0/conf/VHost.xml from 1935 to some other port not in use (tj.. 1936):

<Root>
<VHost>
<HostPortList>
<HostPort>
<ProcessorCount>4</ProcessorCount>
<IpAddress>*</IpAddress>
<!– Separate multiple ports with commas –>
<!– 80: HTTP, RTMPT –>
<!– 554: RTSP –>
<Port>1936</Port>

Run Wowza in background. You can also add this to /etc/rc.d/rc.local to have it running on each server restart:

cd /usr/local/WowzaMediaServer/bin
./startup.sh > Start.log &

Now you’ll be able to access wowza rtmp applications with RTMP://server:1936/your-wowza-application while red5 applications will be accessible the old way with RTMP://your-server/your-red5-application .

An example of 2 rtmp servers running on same linux server is the VideoWhisper Webcam Video Recorder.

Red5 Video Recorder
Wowza Video Recorder

Moje recenze

Zkontrolujte formuláře....

Hodnocení

Načítání recenzí....