Instalace VideoWhisper Video konference v počítači se systémem Windows

To byl původně vyslán na http://www.videowhisper.com/forum.php?ftid=58&t=Basic-install podle rustynails a vysvětluje, jak instalace VideoWhisper Video konference a všechny požadované servery v počítači se systémem Windows.

1} A computer
WINDOWS XP

2} A HOME WEB SERVER
I used XAMPP XAMPP.org
Placed in same folder as program files
C:\XAMPP

3} JAVA JDK SE
Download from http://java.sun.com/
placed in programs
C:\Program Files\Java

Use installer
and set JAVA_HOME

My setup

NAME JAVA_HOME
VALUE C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_13
Don’t use ” \Koš ” on end for setting JAVA_HOME

Name JAVA_VERSION
VALUE 1.6

ADD topath
;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_13\bin

TIP: utube has a tutorial for this.
key words
Installing the Java Development Kit for Windows

4} RED5 flash server Final Version 7 java6 with installer
Download at RED5 site

Placed in same folder as programs.
my set up
C:\Red5

Set up RED5, run test page shut RED5 off and then load
šepot video.
RED5 Test address
http://127.0.0.1:5080/

5} Download Video whisper stand alone free script APPROX 431 KB

Video whisper is placed in
C:\xampp\htdocs\Videowhisper

Set your ip address in settings.php
C:\xampp\htdocs\vc_php\settings.php

M ine <?
$rtmp_server=”RTMP://my-ip-address/videowhi sper”;
?>

Tip
The name of the folder you place in XAMPP isvc_php
IT’s the folder vc_php/contents
not the folder vc_php/vc_php/contents

6} Also the videowhisper_red5 script APPROX 17 KB
MY set up
C:\Red5\webapps\videowhisper

Tip
The name of the folder you place in webapps is videowhisper
It’s the folder inside the extracted videowhisper_red5

Další
Delete this part from RED5 web.XML. You will be disconected
from server if you don’t.

<param-name>log4jConfigLocation</param- Jméno>
<param-value>/WEB-INF/log4j.properties< /param-value>
</context-param>

The Location is
C:\Red5\webapps\videowhisper\WEB-INF\web.XML

Once you’re done restart RED5
Refresh XAMPP
Type in your IP adress
http://your-ip-address/vc_php/

To Test locally
http://127.0.0.1/vc_php/

Moje recenze

Zkontrolujte formuláře....

Hodnocení

Načítání recenzí....